OESO presenteert rapport over Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling

Tegelijkertijd met de post-2015 ontwikkelingsagenda, die tijdens de VN-top eind september door 193 lidstaten is aangenomen, presenteerde de OESO hun jaarlijkse rapport, waarin Beleids Coherentie voor duurzame ontwikkeling centraal staat.

(ofwel PCSD: Policy Coherence for Sustainable Development)De internationale gemeenschap, waaronder de OESO, erkent het belang van beleidsinstrumenten, benaderingen en effectieve methodes die het behalen van de nieuwe Millenniumdoelen, de Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten stimuleren. De OESO beschouwt PCSD als een essentieel instrument in het complexe internationale beleid. Dit rijmt met de visie van FMS - Fair Politics op eerlijk beleid, dat een voorwaarde is voor ontwikkeling.

In het rapport ligt de focus op verschillende hoofdthema’s, instrumenten en aanbevelingen die bijdragen aan de implementatie van de SDG’s wereldwijd. De implementaties van de post-2015 ontwikkelingsagenda vraagt om coherent beleid op verschillende niveaus, waarvoor een integrale benadering waarin het ene doel het andere stimuleert, nodig is. Het rapport richt zich specifiek op de water-energie-voedsel-nexus en belicht het idee van ‘groene groei voor duurzame ontwikkeling’. Dit houdt in dat ‘economische groei van belang is, onder de voorwaarde dat natuurlijke hulpbronnen, waar wij op leunen, in stand gehouden moet worden.

Ten tweede, het kader van de beleidscoherente agenda is op verschillende manieren uitgebreid en richt zich tot alle landen, ongeacht de staat van ontwikkeling. Fair Politics benadrukt, net als de OESO, dat het betrekken van ontwikkelingslanden van groot belang is, en dat hun belangen en kansen moeten worden meegewogen. Als FMS – Fair Politics hebben we op de pagina 150 ook een kleine bijdrage mogen leveren aan dit rapport, waarin we vertellen over hoe wij de Nederlandse beleidsmakers aanmoedigen zich in te zetten voor een meer eerlijke beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden.

Foto: OECD. Bron: wikipedia.nl, 2015. 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl