Oproep voor een duurzaam regeerakkoord

Bart Romijn namens Partos: “Wij - een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties –  kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de SDG-agenda is voor de toekomst van onze samenleving en toekomstige generaties. Belangrijk voor de samenleving wereldwijd, maar ook voor een veerkrachtige Nederlandse economie en een gezonde Nederlandse samenleving als onlosmakelijk onderdeel van de mondiale samenleving.”

Nederland heeft zich in 2015 gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De onderhandelaars rondom het regeerakkoord kunnen ervoor zorgen dat Nederland op een ambitieuze wijze aan de slag gaat met deze Doelen en de wereld in 2030 tot een betere plek maakt. ‘Stel de SDG’s centraal in een duurzaam regeerakkoord’, dat is waar nu al meer dan 200 bedrijven én maatschappelijke organisaties, waaronder de FMS, de onderhandelaars toe oproepen.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers Partos, De Groene Zaak en BBK/Door Vriendschap Sterker presenteerden de oproep op dinsdag 4 april 2017 aan de onderhandelaars door ze een reep duurzame chocolade te overhandigen als “food for thought” voor tijdens de onderhandelingen. Met de oproep dringen de ondertekenaars aan om drie specifieke punten mee te nemen in het nieuwe regeerakkoord.

Centrale rol voor de SDGs

Allereerst krijgen de SDG’s een centrale rol in het regeerakkoord. Door de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de SDG’s bij de minister-president te leggen, wordt een kabinetsbrede uitvoering geborgd. Nieuw beleid gaat langs een SDG-meetlat om te bepalen in hoeverre het bijdraagt aan het behalen van de SDG’s. Op deze manier kunnen negatieve effecten van beleid voorkomen worden.

Belastingverschuiving van arbeid naar fossiele brandstoffen

Om de economie duurzamer te maken is een herziening van het belastingstelsel nodig. Met een verschuiving van de lasten op arbeid naar grondstoffen, wordt vervuiling en verspilling zwaarder belast en gaan de lasten op arbeid omlaag. In het huidige beleid is arbeid relatief duur in vergelijking met het gebruik van relatief goedkope fossiele brandstoffen. Dit werkt belemmerend voor de Nederlandse economie.

Meer budget voor ontwikkelingssamenwerking

Ten slotte bevordert het kabinet internationaal maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (IMVO) en keert terug naar het volwaardige niveau van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Zo kunnen ook ontwikkelingslanden de SDG’s behalen.

Onderschrijf jij deze oproep voor een duurzaam regeerakkoord? Onderteken kan nog steeds via http://www.duurzaamregeerakkoord.nl/doe-mee.html.

Gepubliceerd door: José van de Water, Foto: Partos

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl