Opstapje naar duurzaam hout

Op 22 maart 2017 ondertekende, onder leiding van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking), 15 brancheorganisaties uit de houtsector, vakbonden en het maatschappelijk middenveld, het houtconvenant. Dit convenant moet duurzaam bosbeheer in de productielanden bevorderen en ‘een positief effect hebben op het milieu en de leef- en arbeidsomstandigheden van de mensen ter plekke’, aldus de Minister.

Doelstelling

Eén van de doelstellingen van het convenant  is dat al het naaldhout op de Nederlandse markt in 2020 100 procent duurzaam geproduceerd moet zijn. Duurzame bosbouw draagt namelijk bij aan lokale economische ontwikkeling en gaat klimaatverandering tegen. Loofhout en plaatmateriaal vallen vooralsnog buiten het convenant, dus voor deze houtsoorten zijn nog extra doelstellingen nodig.

Certificering

Bovendien zal er onderzoek gedaan worden naar de certificeringmethodes van duurzaam hout. Er wordt onder meer gekeken naar hoezeer huidige certificaten van duurzaam hout voldoen aan de richtlijnen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Mogelijk worden hiermee eventuele risico’s voor arbeids- en mensenrechten in de houtketen in kaart gebracht.

Voorgangers

Eerder werden al een textiel-, banken- en plantaardige eiwittenconvenant getekend die voor verbetering van omstandigheden moet zorgen in deze verschillende sectoren. Naar verwachting worden er in de komende maanden nog een aantal convenanten aan het rijtje toegevoegd.

Gepubliceerd door: José van de Water

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl