Ploumen decides met "She Decides"

She Decides is een initiatief van Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dat gelanceerd werd nadat Donald Trump een grote rode streep zette door een reeks voorzieningen voor seksuele gezondheid en gezinsplanning in ontwikkelingslanden. Hiermee komt een einde aan de financiering van niet-Amerikaanse organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden (informatie over) een veilige abortus bieden.

Stoppen, en dan?

Volgens Marie Stopes International (MSI), één van de organisaties die geen Amerikaanse steun meer krijgt, zal de streep door het fonds leiden tot 6,5 miljoen ongeplande zwangerschappen, 2,2 miljoen abortussen, 2,1 miljoen onveilige abortussen en 21 700 moedersterfte in de periode van 2017 tot 2021.

She Decides

Op 24 januari jl. lanceerde Minister Ploumen een internationaal fonds om het gat van de Amerikaanse subsidiestop te dichten, zodat de voorzieningen voor gezinsplanning in ontwikkelingslanden toch kunnen blijven bestaan. Het initiatief ontving wereldwijde steun: landen zegden bedragen toe en allerlei inzamelacties kwamen van de grond.

Op 2 maart vond de ‘She Decides’ conferentie in Brussel plaats. Het doel van de conferentie was de werving van steun aan organisaties die vrouwen in ontwikkelingslanden helpen bij gezinsplanning. Maar liefst 57 landen waren vertegenwoordigd op de conferentie om financiële en/ of politieke steun te betuigen. Ook was er overweldigende steun vanuit Ngo’s, stichtingen en bedrijven. Zo kwam er onder andere een anonieme donatie van 50 miljoen dollar binnen en zegde de Gates Foundation 20 miljoen dollar toe aan het fonds. Vijf weken na de oprichting, bevatte het fonds al 181 miljoen euro.

De conferentie vormt het startsein van een hopelijk lange termijnbeweging om in internationaal verband een stem te geven aan vrouwenrechten. Op 22 mei staat het volgende evenement, een benefietconcert in Eindhoven, op de agenda.

Internationale Vrouwendag

‘She Decides’ als reactie op Trump’s Global Gag Rule, heeft wereldwijd veel in gang gezet. In de week na de conferentie volgde op 8 maart Internationale Vrouwendag. De Canadese premier, Justin Trudeau, kondigde aan naast de 18,5 miljoen euro die namens Canada aan ‘She Decides’ is toegezegd, een bedrag van 600 miljoen euro verdeeld over drie jaar te besteden aan seksuele en reproductieve gezondheidsrechten van vrouwen. Dit bedrag komt uit het Canadese budget voor ontwikkelingssamenwerking, maar staat los van de 3,2 miljard euro die al besteed wordt aan de gezondheid van moeders en kinderen.

Gepubliceerd door: José van de Water, Foto: Flickr, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl