Presentatie impactstudie Ghana

In januari van dit jaar reisde Sarah Hardus, beleidsmedewerker bij de FMS, af naar Ghana voor een impactstudie over coherentie van beleid ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. Op 29 juni werden de bevindingen van deze studie in het Europees Parlement gepresenteerd.

Sarah onderzocht drie beleidsterreinen die van invloed zijn op de ontwikkeling van Ghana, namelijk migratie, illegale houtkap en de Economische Partnerschap Akkoorden (EPAs) met de EU. 

Twee panel discussies vonden plaats tijdens de presentatie. De eerste ging over de EPAs, de Europese Unie en ACP landen zijn inmiddels al ruim 8 jaar in onderhandeling over deze omstreden akkoorden. Slechts 1 van de 6 regios heeft inmiddels een akkoord ondertekend. Ghana is onderdeel van de ECOWAS regio, maar de onderhandelingen tussen de EU en ECOWAS liepen al in 2007 stuk, waarop besloten werd met Ghana een bilateraal akkoord te gaan onderhandelen. Het akkoord ligt er inmiddels maar het is nog niet ondertekend. Vele onderdelen van dit akkoord worden namelijk hevig bekritiseerd, omdat ze incoherent zouden zijn aan de ontwikkeling van Ghana.

Tijdens de eerste panel discussie, werden onze bevindingen over de EPAs gepresenteerd, waarna Sanoussi Bilal, handelsexpert van onderzoeksinstituut ECDPM en Peter Thompson, verantwoordelijk voor de EPAs binnen de Europese Commissie hun visie gaven op onze bevindingen.

In de tweede panel discussie namen Paul Engel, Directeur van ECDPM en Françoise Moreau van de coherentie eenheid binnen de Europese Commissie plaats. Sarah Hardus de auteur van de studie besprak de complexiteit wat betreft onderzoek verrichten naar coherentie van beleid. In ontwikkelingslanden zijn er maar weinig mensen die het begrip kennen en er mee werken. Coherentie van beleid of Policy Coherence for Development (PCD) lijkt vooral een Europees concept te zijn. Maar als we er voor willen zorgen dat beleid ook in de praktijk coherent is aan ontwikkelingsdoelstellingen en als we meer onderzoeken willen verrichten dan moet er meer PCD capaciteit worden opgebouwd in ontwikkelingslanden. Met name bij Europese ambtenaren, lokale autoriteiten en NGOs in Ghana was er een gebrek aan kennis omtrent PCD. Zowel Paul Engel als Françoise Moreau erkende dit probleem en gaven aan dat deze discussie moeten worden vervolgt.

Aan het einde van de presentatie, werden de jaarlijkse Fair Politics Awards uitgereikt aan de Europarlementariërs die zich het afgelopen jaar het meest hebben ingezet voor coherentie van beleid. Door middel van het stellen van parlementaire vragen over beleid wat incoherent is aan het ontwikkelingsbeleid, of door het schrijven van rapporten over onderwerpen waar Fair Politics zich voor in zet kunnen de Europarlementariërs punten scoren welke worden bijgehouden op de Fair Politics websites. Dit jaar werden er twee winnaars uitgeroepen; Eva Joly voorzitter van de ontwikkelingssamenwerkingcommissie, zij behaalde 8 punten in totaal en Franziska Keller, zij schreef dit jaar als rapporteur een rapport over coherentie van beleid in het Europees parlement.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl