PvdA bij Progressive Alliance in Tunis

Progressieve partijen uit de hele wereld kwamen op 21 en 22 februari bijeen in Tunis. Op de agenda stond het thema decent work en de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Het was een bijzondere tijd om in Tunesië te zijn, waar net een nieuwe grondwet is aangenomen, mede door de inzet van onze zusterpartij Ettakatol.

Vooruitstrevende grondwet
Het mooiste moment van de conferentie was toen Lobna Jeribi, parlementslid van Ettakatol, Artikel 46* voorlas uit de nieuwe grondwet. De Tunesische grondwet is door deze passage, waarin vrouwenrechten zijn vastgelegd, zeer vooruitstrevend. Niet alleen zijn de gelijke rechten voor vrouwen en mannen vastgelegd, ook het recht opdecent work is opgenomen. Tunesië is daarmee een voorloper als het gaat om het erkennen van sociaaleconomische rechten als een fundamenteel mensenrecht dat voor iedereen geldig is, ongeacht je afkomst. Alle internationale gasten kregen een vertaling van de grondwet cadeau en namens de PvdA feliciteerden we Mustafa Ben Jaafar, de leider van onze zusterpartij en voorzitter van de constitutionele assemblee, met deze historische stap.

Gewoon goed werk en sociale bescherming
Bij de oprichting van de Progressive Alliance in Leipzig werd besloten om ons de komende tijd te richten op het thema decent work, oftewel ‘gewoon goed werk’. Een van de pijlers van die ‘decent work’-agenda, zoals ook gepromoot door de International Labour Organization (ILO), is sociale bescherming. Economische groei is belangrijk om banen te creëren, maar komt niet automatisch ten goede aan alle lagen van de bevolking. Ongelijkheid is toegenomen en sociale bescherming is in veel landen geen vanzelfsprekendheid of staat onder druk door de economische crisis. Een van de conclusies was dat nationaal beleid niet genoeg is. Veel bedrijven opereren immers over de grenzen heen en zijn op zoek naar de goedkoopste arbeid. We hebben een nieuw internationalisme nodig om deze race to the bottom tegen te gaan. We werden het eens over de resolutie ‘Social protection is human right for all’, waarin het belang van social protection floors wordt benadrukt in de strijd voor meer gelijkheid.

Arabische regio
Het is nog maar iets meer dan drie jaar geleden sinds de opstanden tegen de autoritaire regimes in de Arabische regio begonnen in Tunesië. Meer politieke rechten, betere sociale omstandigheden en economische kansen zijn nog steeds geen vanzelfsprekendheid in veel landen in de Arabische wereld. In het licht van het thema van de conferentie werd benadrukt dat decent work en vooruitgang alleen mogelijk zijn als ook democratische rechten worden gerespecteerd. We namen een resolutie aan waarin die verbinding wordt gelegd en waarin we ons uitspreken voor vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. De Progressive Alliance werd door deze actie een partner van het Arab Social Democratic Forum.

Toekomst Progressive Alliance
Naast inhoudelijke thema’s was er ook gelegenheid om campagne-ervaringen uit te wisselen. Daarmee werd voor het eerst invulling gegeven aan de ambitie van de Progressive Alliance om niet alleen sociaaldemocratische antwoorden te formuleren op internationale vraagstukken, maar om ook praktische ervaringen uit te wisselen, om elkaar te inspireren en onze beweging te versterken. Ook werden de volgende stappen gezet om de structuur van de Progressive Alliance vorm te geven. Namens de PvdA nam Marja Bijl plaats in het bestuur en we besloten om tijdens elke activiteit ook een netwerkbijeenkomst voor vrouwen en mannen te organiseren met als doel politieke participatie van vrouwen in de Progressive Alliance en daarbuiten te bevorderen.

De volgende bijeenkomst van de Progressive Alliance vindt plaats in juli in Uruguay. Daar zal het thema decent work verder worden uitgediept en worden verbonden met het thema migratie.

Door Kirsten Meijer, Internationaal secretaris PvdA

 

 *Artikel 46 van de Tunesische grondwet
The state commits to protect women's accrued rights and work to strengthen and develop those rights. 
The state guarantees the equality of opportunities between women and men to have access to all levels of responsibility in all domains.
The state works to attain parity between women and men in elected Assemblies.
The state takes all necessary measures in order to eradicate violence against women.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl