Ready for Change officieel van start

Afgelopen week kwamen ruim 70 mensen bijeen in Dudok, om met elkaar het project ‘Ready for Change’ af te trappen. Er waren speeches en pitches over het belang van een coherente implementatie-agenda van de Global Goals (Are YOU ready to change?), maar ook ontmoetingen via een World Café waar de global goals centraal stonden. Deze kick-off is de eerste stap om Nederland SDG-proof te maken, het doel van het Ready for Change dat de organisatoren Partos, Woord en Daad en de FMS voor ogen hebben.

‘In tegenstelling tot de millenniumdoelstellingen gaan we nu ook onszelf langs de meetlat leggen’, opende Paul Engel van ECDPM de bijeenkomst. Hij sprak van de SDG agenda als een ‘polderagenda’: we moeten het allemaal samen gaan doen. ‘En jullie..’- zo hield hij de aanwezige NGO’s, kennisinstellingen, ambtenaren en een enkel bedrijf in de zaal voor- ‘…..moeten de incoherenties die uit de Global Goals naar voren komen aan de kaak stellen’. Alleen als NGO’s hard schreeuwen, dwingt dat tot verandering, zo weet hij inmiddels uit ervaring. En drukte hij het publiek op het hart, het draait allemaal om de vraag: ‘Are YOU ready to change?’

Drie pitches prikkelden vervolgens het aanwezige publiek: Anke Tjitsma (Wemos) vertelde over hoe gezondheid verweven zit in de Global Goals agenda, Daniëlle Hirsch (BothENDS) over exportkredietverzekeringen, en Ries Kamphof (Kaleidos research) over hoe je coherentie kunt duiden in relatie tot de Global Goals agenda. Alle drie belichtten ze de uitdagingen in de Global Goals die in hun dagelijks werk centraal staan.

Uit het onderzoek dat Ries Kamphof besprak, blijkt dat NGO’s vinden dat Nederland een voortrekkersrol zou moeten nemen in het faciliteren van partnerschappen en coherentie. Maar zijn de ministeries ook bereid samen te werken en welke rol moeten zij gaan vervullen in de (nationale) implementatie? Volgens Peter van der Vliet komt het er nu op aan. Hij is zelf vanuit New York jarenlang betrokken geweest bij de onderhandelingen over de nieuwe doelen en nu Global Goals ambassadeur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Niet perse de implementatie, maar het ‘uitonderhandelen’ is spannend, aldus Van der Vliet. Bovendien is de strijd nog lang niet gestreden. ‘We kunnen het nog verliezen’, betoogde hij. Daarmee doelde hij niet op de implementatie, maar op de indicatoren die op dit moment gedefinieerd worden. Dat is een politieke strijd en dus van groot belang om hier bovenop te blijven zitten. Volgens de SDG-ambassadeur is er een ‘to-do-list’ nodig, waarbij het draait om actie. Het is nu van belang dat SDG’s ook bij de mensen gaat leven: ‘Samen moeten we dit uiteindelijk waarmaken, dát is universaliteit.’

Jaco Tavenier, die zich vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bezighoudt met de Global Goals, noemt de nieuwe doelen ‘the game changers’. Hij laat het publiek weten dat binnen het Ministerie van I&M de nieuwe ontwikkelingsagenda wel leeft, maar nu moet het denken omgezet worden in actie.
Jan Lock, directeur van Woord en Daad, vindt de to-do list ‘te gemakkelijk en een technische exercitie. De Global Goals moeten juist een verandering qua mind-set in gang zetten. Bart Romijn, directeur van Partos, haakt daarop in: ‘Wat wij willen laten doorklinken in ons project is ambitie, niet slechts indicatoren. ‘We zijn niet bescheiden in wat wij willen bereiken.’ Met deze woorden werd een enerverende en inspirerende ochtend afgesloten en het Ready for Change project afgetrapt.

Seminar 21 januari
De kick-off was pas het begin van het project Ready for Change. Partos, Woord en Daad en FMS nodigen je daarom graag uit voor een seminar op 21 januari, dat plaatsvindt in het Huis van Europa in Den Haag. De bedoeling is om met de opgedane kennis en ideeën van deze kick-off een verdiepingsslag te maken: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het Nederlandse beleid SDG-proof wordt? Wil je hierover meedenken en meeschrijven aan een publicatie over de implementatie van de Global Goals? Mail dan naar Lisa Honing (sp@partos.nl) en houd de website (https://www.partos.nl/readyforchange) in de gaten! 

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl