Roelof van Laar (PvdA) komt met initiatiefnota tegen kinderarbeid

Donderdag 12 juni was het Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Hoewel het aantal kindarbeiders hard daalt, is aandacht voor kinderarbeid nog steeds hard nodig. Vandaag de dag zijn er nog 167 miljoen kinderen slachtoffer van kinderarbeid. Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) heeft daarom op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid zijn initiatiefnota aangeboden aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Met deze initiatiefnota wil Van Laar tot een verbod op de verkoop van producten van kinderarbeid komen. Hij is van mening dat, hoewel kinderarbeid wereldwijd gedaald is, de resultaten nog niet voldoende zijn. Naast ketentransparantie is een verbod noodzakelijk om de strijd tegen kinderarbeid effectief te kunnen voeren.

Due diligence werkt niet

Due diligence (gepaste zorgvuldigheid ofwel zorgplicht) werkt niet volgens Roelof van Laar. Hoewel er in het verleden verschillende moties zijn aangenomen om bedrijven te verplichten volledige ketentransparantie te geven, heeft dat in de praktijk nog niet veel opgeleverd. Omdat de richtlijnen niet bindend zijn, blijkt dat sommige bedrijven inzicht geven in de keten, maar dat ook veel bedrijven zich hieraan onttrekken. Van Laar geeft in zijn initiatiefnota precies aan waar het probleem ligt: “Door vrijwillige richtlijnen bereiken we niet alle bedrijven. Bovendien kijken bedrijven vooral naar hun directe toeleveranciers en niet naar hun hele productieketen.” Daarnaast wordt kinderarbeid nu op allerlei manieren verstopt, bijvoorbeeld door producten gemaakt van kinderarbeid toe te leveren aan verder schone fabrieken. Het is dan lastig te checken of een specifiek eindproduct gemaakt is met kinderarbeid. Met ketentransparantie alleen kan dat niet veranderd worden.

Van Laar is daarom voorstander van een verbod op de verkoop van producten van kinderarbeid. Dit heeft twee voordelen. Ten eerste zorgt het ervoor dat de extra lastendruk voor bedrijven minimaal is. Alleen bedrijven die ervan verdacht worden dat hun ketens niet schoon zijn, moeten aantonen dat hun keten wel schoon is. Ten tweede geeft het verbod maatschappelijke organisaties een mogelijkheid om misstanden aan de kaak te stellen en de overtreders veroordeeld te krijgen.

Flankerend beleid

“Het bestrijden van kinderarbeid heeft nadelen,” zegt Van Laar echter ook in zijn initiatiefnota. Hierbij doelt hij erop dat Nederlandse wetgeving maar een geringe mondiale impact zal hebben. Het PvdA-Kamerlid is er echter van overtuigd dat andere landen het Nederlandse voorbeeld zullen volgen als blijkt dat de nieuwe wetgeving succesvol is. Hierdoor zal de mondiale impact ook toenemen.

Daarnaast erkent hij dat veel gezinnen in ontwikkelingslanden sterk afhankelijk van kinderarbeid zijn. “Voor deze gezinnen moet flankerend beleid gemaakt worden, om te voorkomen dat de kinderen gedwongen worden nog gevaarlijker werk te zoeken.” Het Fair Politics programma van de FMS wil er graag op aandringen dat kwalitatief goed basisonderwijs een belangrijk onderdeel van dit flankerend beleid zou moeten zijn, om ervoor te zorgen dat de kinderen een beter toekomstperspectief krijgen.

Zoals Roelof van Laar in zijn initiatiefnota aangeeft komt kinderarbeid nog steeds veelvuldig voor. Fair Politics pleit dan ook voor bindende MVO-richtlijnen. Alleen op deze manier kan voorkomen worden dat er in Nederland producten verkocht worden die gemaakt zijn met kinderarbeid.

By Anne van der Meer

Photo: PvdA

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl