Roemeense actualiteit: schaliegas, processen en herindeling

Ook in Roemenië zijn er plannen voor proefboringen naar schaliegas. Proefboringen van de firma Chevron zijn door boze boeren tegengehouden. Ondertussen wordt er iedere week wel een hoge functionaris aangeklaagd wegens corruptie en probeert de regering er zonder inspraak een herindeling door te slepen.

Deze maand krijgt u een greep uit de Roemeense actualiteit met als rode draad de voortdurende minachting door de Roemeense overheid van de eigen bevolking. Hiertegen wordt terecht steeds meer geprotesteerd. De afgelopen dagen was het raak in het relatief arme oosten van Roemenië. De regering heeft vergunning verleend om verkennende boringen naar schaliegas uit te voeren, maar medewerkers van de Amerikaanse firma Chevron zijn door plaatselijke bewoners verjaagd. De activiteiten zijn daarop onderbroken. Schaliegas is in Roemenië omstreden. Er zit mogelijk veel van in de grond, maar Roemenië heeft ook veel waterkracht en er zijn onder de Zwarte Zee ook nieuwe olievoorraden ontdekt. Bovendien wordt door velen een verband gelegd tussen proefboringen naar schaliegas en een serie onverklaarde aardbevingen in Oost-Roemenië. Terwijl de milieuactivisten zich richten op het al even omstreden goudwinningsproject in Roșia Montana blijkt ook ongeorganiseerd en plaatselijk protest effect te sorteren. Chevron heeft echter aangekondigd terug te zullen komen.

Corruptieprocessen
Ondertussen staan de kranten vol met nieuwe corruptieprocessen. Waarnemers uiten regelmatig bezorgdheid over het opdrogen van de stroom strafklachten tegen machtige partijbaronnen. Toch lijkt het anticorruptie-apparaat onvermoeibaar verder te gaan. In de afgelopen weken zijn de vicepremier, een adviseur van de minister van Economie, de politiecommissaris van provinciestad Deva, een voormalig hoofdofficier van justitie, een vakbondsleider en een provinciaal topbestuurder aangeklaagd voor verschillende (voornamelijk) corruptiegerelateerde misdrijven. Affaires waar in Nederland de pers een maand lang de handen vol aan heeft, zijn in Roemenië nog steeds aan de orde van de dag.

Plannen voor extra bestuurslaag
Op de achtergrond speelt een grote bestuurlijke herverdelingsoperatie, waarbij Roemenië wordt opgedeeld in een aantal regio’s. Dit is een extra bestuurslaag bovenop de huidige provincies en deze regio’s krijgen een aantal begrotingsbevoegdheden toebedeeld. Officieel moet Roemenië hiermee beter in staat zijn om Europees geld te ‘absorberen’, want dat lukt nu nog maar met ongeveer 10%. Veel commentatoren echter beschuldigen de regering ervan haar eigen regionale partijbaronnen de macht te geven over nationaal en Europees belastinggeld. Dat het hele proces op onderhandelingen in achterkamertjes berust en geen enkele vorm van inspraak of raadpleging in bredere kring kent, doet de populariteit van het project geen goed.

Door Johan Bouman

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl