Roemenië - Nieuw beleid tegen armoede

Volgens gegevens van de Wereldbank is Roemenië het op één na armste land van de EU. De eerste plaats gaat naar Bulgarije. De oorzaken zijn bij velen bekend: een startpositie op achterstand ten opzichte van andere voormalige Oostbloklanden, veel corruptie en bestuurlijk onvermogen.

Blijvende armoede 

Een rapport uit 2014 laat zien hoe de armoede in Roemenië is verdeeld. Ongeveer 40% van de bevolking loopt het risico op extreme armoede en sociale uitsluiting. Hoewel de Roemeense economie groeit, gedreven door de gestegen consumptie, gaat deze groei in de ogen van veel Roemeense mensen geen verandering brengen in de algemene armoede.

Een groot aantal mensen op het platteland heeft geen uitzicht op vast werk. Veel van hen zijn Roma, zigeuners. Er zijn naar schatting 2 tot 2,5 miljoen Roma in het land, op een bevolking van ruim 19 miljoen. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan het gebrekkige opleidingsniveau van Roemenië. Overheidsfunctionarissen geven aan dat de schooluitval van Romakinderen kan oplopen tot meer dan 80.

Anti-armoedebeleid 

De nieuwe regering, een zakenkabinet dat nog ruim zes maanden heeft tot de volgende verkiezingen, heeft eind februari een nieuw anti-armoedebeleid gepresenteerd. Dit is voor een deel gebaseerd op projecten die door NGO’s worden uitgevoerd. Het gaat onder andere om een premie voor ouders van kinderen die wel naar school gaan. Daarnaast is er een programma waarbij schoolambities van Romakinderen, doormiddel van rolmodellen uit de eigen gemeenschap (voetballers, politici),  worden gestimuleerd.

Naast het verbeteren van onderwijs, wordt er gekeken naar het verzorgen van een bepaalde basis  voor de plattelandsbevolking. Aanvulling op het inkomen van kleine boeren en betere medische zorg in afgelegen gebieden zijn hier een paar voorbeelden van. Financiering voor deze plannen komt voor een groot deel uit Europees geld, omdat vermindering van armoede een belangrijk doel is in de 2020-strategie van de EU. Het uiteindelijke doel van deze maatregelen is het vergroten van de middenklasse, die wordt gezien als basis voor een gezonde economie en een stabiele samenleving. Er is ook kritiek geuit op deze plannen. Vanuit het bedrijfsleven klinkt kritiek dat mensen door ‘cadeautjes’ niet worden gestimuleerd om zichzelf te redden en dat er structurele maatregelen voor economische groei, voor bijvoorbeeld infrastructuur ontbreken. Een korte samenvatting van het programma in cijfers vindt u hier.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl