Sfeerverslag Publieksdebat met Minister Koenders

Op dinsdagavond, 9 december, organiseerde de FMS in samenwerking met het Internationaal Secretariaat van de PvdA een publieksdebat met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. Deze bijeenkomst ging over de drijfveren en idealen van de minister ten tijde van een wankelende wereldorde met aanhoudende conflicten.

Persoonlijke drijfveren
Vanaf 19:45 stroomde de zaal geleidelijk aan vol met bezoekers om deze bijeenkomst bij te wonen. Kort daarna opende Andrew Makkinga, de gespreksleider van deze avond, het gesprek met minister Koenders door te beginnen over de uitreiking van de Mensenrechtentulp 2014 die de minister ’s middags had overhandigd aan Mideast Youth. Vervolgens begon Makkinga een “wie is je vader, wie is je moeder”-momentje, zoals hij dit zelf noemde. Via een videofragment van Nieuwsuur werd een korte introductie gegeven over het begin van de politieke carrière van Koenders en dan met name over hoe hij in aanraking is gekomen met de Nederlandse politiek en de PvdA.

mg_1091_b.jpgNederland en de VN
Na deze introductie gaf Makkinga de gelegenheid aan het publiek om een vraag te stellen. Gelijk werd er een brandende vraag gesteld over hoe minister Koenders, als voormalig speciaal vertegenwoordiger van de VN in Ivoorkust, de Nederlandse bijdrage in de VN voor zich ziet en dan met name omtrent lopende politieke crises zoals die in Syrië. De minister reageerde hierop door te zeggen dat de VN niet zonder ‘ons,’ de lidstaten, kan bestaan - “de VN zijn wij allemaal” - en dat de VN altijd moeten kijken naar een politieke oplossing; nooit alleen naar een militaire oplossing. Nederland kan hier, volgens de minister, een belangrijke rol in spelen.

Conflictsituatie in Mali
Al gauw werd niet alleen de situatie van Syrië besproken, maar ook de VN interventie in Mali en hoe de minister hier naar kijkt. Makkinga haakte hier op in door het indrukwekkende videofragment van UNTV te tonen dat ging over de impact en gevolgen van het conflict op een Malineese familie die in 2012 gevlucht is naar de hoofdstad, Bamako, in het zuiden van het land. Als reactie hierop gaf de minister aan dat hij pleit voor het voeren van een Nederlandse debat omtrent interventievoering in zulke kwesties. De minister is van mening dat door dit debat te voeren er hopelijk zorgvuldiger wordt gekeken naar hoe een interventie wordt gevoerd, zowel strategisch als praktisch gezien, en wat de gevolgen van een interventie zijn zodat een dergelijke interventie daadwerkelijk een positieve uitwerking heeft. Volgens de minister is elke interventie context-specifiek en is het niet alleen hoge politiek, maar ook ‘gewoon’ organisatie. Hier moet Nederland, als lidstaat van de VN, en de VN in zijn geheel aandacht aan besteden – ook wat betreft de interventie in Mali.

mg_1067_b.jpgErkenning van Palestina
Ook de gevoelige relatie tussen Israël en Palestina werd aangekaart door het publiek tijdens de volgende vragenronde, en met name over de actuele situatie omtrent de erkenning van de Palestijnse staat. Een heftige discussie ontstond tussen het publiek en de minister over hoe Nederland actie gaat ondernemen in het tot stand laten komen hiervan, nu de PvdA in de Tweede Kamer heeft aangegeven voor de erkenning van de Palestijnse staat te zijn. De minister sloot deze discussie af door te zeggen Nederland Palestina nu nog niet als staat zal erkennen. Maar het kabinet wil die erkenning wel mogelijk maken. Dat moet gebeuren op een “strategisch moment” als het “effectief en reëel” is in het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.  

MH17 en Oekraïne
Na deze stevige discussie schakelde Andrew over op nog een actuele conflictsituatie: die van Oekraïne en de nauwe betrokkenheid van Nederland hierin door de vliegramp van MH17 afgelopen juli. Een videofragment van de NOS zonder al te veel journalistiek commentaar werd getoond aan het publiek over het terugkeren van stoffelijke resten. Makkinga begon dit laatste deel van de avond dan ook door te zeggen dat hij niet snel geëmotioneerd raakt, maar wel door zulke fragmenten over de vliegtuigramp. Hij vraagt dan ook aan de minister hoe hij deze situatie tot zich heeft genomen. De minister vertelde dat de herdenking, die hij persoonlijk heeft bijgewoond, veel emoties bij hem teweeg hadden gebracht, omdat deze situatie en de slachtoffers toch dichter bij hem staan – “het zijn je landgenoten,” zoals de minister dit zelf verwoordt. Wat er volgens hem nu belangrijk is voor het onderzoek naar deze ramp is tweeledig: de laatste slachtoffers moeten worden geïdentificeerd en de dader moet onbetwistbaar worden aangetoond. Hier wil de minister alles op alles op zetten.  

koenders.pngHierna kaart Andrew nog  even kort het conflict aan tussen Oekraïne en Rusland door de minister te vragen wat Nederland en de internationale gemeenschap kan doen om deze situatie, en met name Rusland, te sussen. Volgens Koenders is er een combinatie nodig van een vuist, sancties en opbouw van veiligheid en samenwerking en een open hand om de communicatiekanalen open te houden en tot een oplossing te komen.  

Dit gezegd hebbende, sloot Makkinga de avond af en een daverend applaus weerklonk in de zaal. Nadat de bezoekers en sprekers de zaal hadden verlaten, zette de avond nog even voort in de foyer waar zowel de minister als vele bezoekers onder het genot van een drankje de avond nabespraken met elkaar.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl