Sociaaldemocratie leeft, in Nederland, in Europa en in Oekraïne

10628503_10205788388730128_3916719954980755129_n.jpgMitchel Nebbeling reisde op verzoek van de Foundation Max van der Stoel (FMS) af naar Kiev om tijdens een conferentie van de New Social Democratic Platform iets te vertellen over het werk van de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid. Over zijn opgedane indrukken en ervaringen schreef hij een verslag.    

Afgelopen weekend (12-13 december) had ik de eer namens de Jonge Socialisten in de Partij van de Arbeid en de Foundation Max van der Stoel af te reizen naar Kiev in Oekraïne.  Ik gaf er een presentatie over de banden tussen de Jonge Socialisten en de PvdA met de New Social Democratic Platform, een jongerenplatform dat een sociaaldemocratische partij in Oekraïne wil opzetten.

De sociaaldemocratie is namelijk een stroming die na twintig jaar 'democratie' nog steeds ontbreekt in Oekraïne. Dit komt volgens één van de oprichters van de Platform omdat het woord socialisme in Oekraïne een 'vies' woord is: het wordt in verband gebracht met het communisme.

15502_10205788396770329_4014547128569154418_n.jpgDe oprichters van het platform wachten met het daadwerkelijk oprichten van een sociaaldemocratische politieke partij, omdat zij datgene willen voorkomen wat andere partijen en organisaties zo vaak is overkomen: corruptie. Door zoveel mogelijk te kijken naar – en te leren van – voorbeelden uit het buitenland willen ze een politieke organisatie opbouwen die democratisch en vrij van corruptie is. Dit behoeft natuurlijk flink wat voorbereiding en planning.

Een sterke jongerenbeweging zal een belangrijk onderdeel zijn van deze nog op te richten sociaaldemocratische partij. Als jongerenplatform is dan ook een belangrijk deel van de focus gericht op het opzetten van een jongerenafdeling.

Hier kwam ik, de bezoeker uit Nederland, van pas. Ik vertelde in mijn presentatie over de (on)afhankelijkheid van de Jonge Socialisten, de activiteiten die er plaatsvinden en de invloed die wij als jongerenbeweging uitoefenen op de landelijke politiek. 

Bij de bijeenkomst waren zo’n vijftig jongeren uit het hele land aanwezig, die zijn verkozen als regiovertegenwoordigers. Een van hen had maar liefst 22 uur moeten reizen om bij de congreszaal te komen. Dan viel voor mij die kleine 2,5 uur vanaf Schiphol dus nog mee....

De bijeenkomst begon met een speech van Bogdan Ferens, een van de organisatoren van het platform. Er volgden nog meer speeches met visies van de leden op de toekomstige organisatie en daarna was het tijd voor presentaties en workshops over allerlei onderwerpen die met sociaaldemocratie en het opzetten van een organisatie te maken hadden. Vele malen werd benadrukt dat het noodzakelijk is dat iedereen meebeslist en meepraat over het opzetten van de organisatie. Alhoewel ik de taal niet verstond, viel mij regelmatig de passie en het enthousiasme van de leden op.

Na zes uur vergaderen, praten en luisteren hadden ze zelfs nog energie over om actief te luisteren naar mijn presentatie. Tot mijn grote verbazing werd er hierna zelfs nog twee uur doorgedebatteerd, gediscussieerd en overlegd. Er was niemand die niet actief luisterde of meepraatte. Op de aansluitende borrel kreeg ik duizend-en-één-vragen over de politiek en het politieke stelsel in Nederland.

Er zijn, zo werd mij duidelijk, zeker kansen voor de sociaaldemocratie in Oekraïne. Na jaren van twijfelen over de koers van het land – richting Westen of richting oud-bondgenoot Rusland -  hebben veel Oekraïners de keuze gemaakt voor toenadering met de Europese Unie. Opmerkelijk: waar velen in Nederland de EU tegenwoordig ter discussie stellen, merkte ik op mijn reis naar Oekraïne op hoe gelukkig wij mogen zijn met de vermeende 'bemoeizucht', 'geldverspilling' en 'bureaucratie' van de EU: de Oekraïners kunnen niet wachten met het invoeren van EU-regelgeving hoewel zij geen lid zijn en e1487399_10205788389290142_5311659390490807599_n_1.jpgr ook weinig kans is dat ze dat op afzienbare termijn kunnen worden. Dit zette mij wel aan het denken: moeten wij in Nederland niet wat blijer zijn met de EU?  Moeten we niet meer waardering hebben, ondanks de gebreken, voor de overwegend positieve kanten? Bedenk dat mensen in Oekraïne hun land, hun haard en zelfs hun leven willen riskeren voor toenadering richting het Westen.

Al met al was het een schitterende ervaring, die mij veel heeft geleerd. En één ding weet ik nu absoluut zeker: de Sociaaldemocratie leeft, in Nederland, in Europa en in Oekraïne!

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl