Training in Macedonië: op naar verkiezingen

Afgelopen weekend reisden FMS-trainers Thijs ’t Hart en Bas Batelaan naar Macedonië af om een training te verzorgen over de relatie tussen politieke partijen en sociale bewegingen. Met steun van Foundation for European Progressive Studies (FEPS) organiseert de FMS in samenwerking met haar lokale partners dit jaar 14 trainingen in EU nabuurschapslanden over dit thema. Deze trainingen en een Training of Trainers (ToT) zullen leiden tot de publicatie van een nieuw handboek met als het centrale thema “Bridging the gap between politics and (civil) society”.    

Macedonië kent een lange periode van politieke instabiliteit: massale straatprotesten, uitgestelde verkiezingen, status quo in EU-integratie en verzwakking van de democratie en rechtstaat. Nadat de grootste oppositiepartij, Sociaaldemocratische SDSM, audio-opnames lekte van corruptiescandalen van regeringsfunctionarissen gingen de mensen massaal de straat op om een aftreden van de regering te eisen. De Europese Unie bemiddelde een overgangsregering en een overeenkomt tussen de belangrijkste partijen om voorwaarden te scheppen voor vervroegde vrije verkiezingen in december van dit jaar.

De training in het stadje Ohrid werd georganiseerd door onze partner Progress Institute for Social Democracy, een denktank gelieerd aan de SDSM. De deelnemers, waarvan meeste deelnamen aan de straatprotesten, ontwikkelden ideeën over hoe ze de samenwerking met maatschappelijke organisaties verder kunnen verbeter en het momentum van breed gedragen straatprotesten kunnen vasthouden. Wat zijn de valkuilen? Hoe stel je je als partij op? Niet te zeer op de voorgrond, maar ook niet te bescheiden, was één van de conclusies. Het benoemen van gemeenschappelijke belangen, bedenken van een communicatieplan en gemeenschappelijk activiteiten werden behandelend. Dit alles is echter pas mogelijk als er onderling vertrouwen is en men zich goed kan verplaatsen in elkaars belangen en posities. Tijdens de trainingen kwamen de modules, strategie, onderhandelen, communicatie en centrale boodschap aan de orde. Daarnaast waren er twee gastsprekers uit het land zelf die aan het begin van de training schetsten hoe de relatie tussen politiek partijen en maatschappelijke organisaties is. Met deze achtergrond konden de trainers en de deelnemers meer de diepte in tijdens de werkgroepen.

Progress Institute zal na deze training twee deelnemers selecteren die een ToT zullen krijgen en volgend jaar zelf een training met een nieuwe groep deelnemers zullen verzorgen. Ondertussen maakt SDSM zich op voor de parlementsverkiezingen van december 2016, met de hoop de conservatieve regering naar huis te sturen.      

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl