Training over sociaaldemocratie en gender in Oekraïne

Afgelopen weekend organiseerden we een training in Oekraïne over sociaaldemocratie en gender voor onze partner daar, de Institute for Democracy and Social Progress (IDSP).

FMS trainers Channa Minke en Janna Besamusca kregen al snel door dat de kennis van deze groep wat betreft de genoemde thema’s al redelijk hoog was en hebben de lat dan ook wat hoger gelegd. De jongeren waren erg geïnteresseerd en werkten hard door om alle theorie te begrijpen en de opdrachten goed uit te voeren.

Sociaaldemocratie en gender

De training begon met een discussie over sociaaldemocratie, gender en empowerment, en wat dat nu eigenlijk inhoudt. Al snel werd duidelijk dat de jongeren redelijk wat kennis en ideeën hierover hebben. Ze moesten dan in groepjes een aanpak bedenken voor een bepaald thema (onderwijs, gezondheidszorg, gender problematiek etc.) vanuit een bepaalde ideologie, gebaseerd op de voorgaande discussie. Daarna legden de trainers de kernpunten van elke ideologie uit, en moesten de jongeren hun aanpakken zonodig aanpassen gebaseerd op deze nieuwe kennis.

Er werd ook geoefend met debatteren. Het thema was wel ongewoon voor een gemixte groep van jongens en meisjes: gender en vrouwenparticipatie in de politiek. Dit werd erg goed opgepakt door de gemengde werkgroepjes, en al snel kwamen ze met progressieve aanpakken waarmee ze iets wilden doen aan de gender ongelijkheid in Oekraïne.

Debat en actieplan

De training werd afgesloten met een workshop waarbij de jongeren een actieplan uitwerkten voor de Social Democratic Platform van de IDSP, waar ze allemaal aan verbonden zijn. Dit platform is onlangs opgezet met als doel een landelijk netwerk te creëren van progressieve jongeren, in een land waar goede politieke vertegenwoordiging van sociaaldemocratische progressieve idealen nagenoeg ontbreekt. Hoewel het platform al veel enthousiaste aanhangers telt, zullen ze binnenkort over haar concrete structuur gaan nadenken. De locale organisatoren en deelnemers hebben al laten weten dit actieplan daar goed voor te kunnen gebruiken!

Evaluatie

De trainers en de deelnemers waren erg blij met de training. Één van de deelnemers zei zelfs dat ze al jaren met deze ideeën en gedachten over de maatschappij en over sociaaldemocratie rondloopt, maar ze nu pas onder woorden heeft kunnen brengen dankzij deze training. De training heeft de jongeren ook nog meer geënthousiasmeerd om door te blijven werken aan hun visie van de toekomst voor Oekraïne. Het is een mooi idee dat we hier mee hebben kunnen helpen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl