Tweede Kamer in plenair debat over belastingontwijking

Op 5 maart voerde de Tweede Kamer een plenair debat over belastingontwijking en de rol van Nederland, onder andere naar aanleiding van het in november 2014 verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer. Hierin werd geconcludeerd dat Nederland niet uit de pas loopt met landen als Luxemburg, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Staatssecretaris Wiebes was blij met deze conclusie, maar verschillende deelnemers aan het debat vonden dat genoemd worden in dit rijtje geen reden tot tevredenheid is.

Jesse Klaver (GroenLinks) mag als aanvrager van het debat het spits afbijten en wil dat er een einde komt aan de onrechtvaardige situatie waarin multinationals de dans blijven ontspringen. Arnold Merkies (SP) pleit voor meer transparantie en country by country reporting, om precies duidelijk te krijgen hoeveel belasting multinationals nu eigenlijk in elk land betalen. Carola Schouten (CU) benadrukt dat een debat over belastingontwijking in feite een debat over rechtvaardigheid is, omdat afspraken met multinationals leiden tot hogere belastingdruk voor mkb’ers en ontwikkelingslanden. Daarnaast vraagt zij de staatssecretaris naar mogelijkheden voor technische assistentie van ontwikkelingslanden, die vaak ontbreekt in zeer arme landen. Wiebes beantwoorde dit door te stellen dat ontwikkelingslanden er wel klaar voor moeten zijn om assistentie te ontvangen en dat daarin afwegingen zijn gemaakt. Schouten benadrukt dat dat juist de landen zijn die het meeste risico lopen bij belastingverdragen, en wil weten of Nederland echt een inspanning pleegt om deze landen een sterk counterpart te kunnen laten zijn in de verdragen. Wiebes stelt dat Nederland een vrij aanzienlijke inspanning levert en dat dat gezien mag worden.

Aan het einde van het debat werd een heel aantal moties ingediend, onder andere over het definiëren van een belastingparadijs en het meewerken aan Europees onderzoek naar belastingontwijking. Ed Groot (PvdA) diende een motie in om richting te geven aan de Nederlandse inspanningen om belastingontwijking aan te pakken en benoemde daarbij dat internationale belastingontwijking ten koste gaat van de belastinginkomsten van andere landen en ontwikkelingslanden in het bijzonder. Hij verzoekt de regering zich in Europees en OESO-verband in te spannen om te komen tot maatregelen die voorkomen dat rente- en royaltystromen naar belastingparadijzen gaan. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan verzoekt Groot de regering te kijken of invoering van eenzijdige maatregelen door Nederland mogelijk is.

Arnold Merkies (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Carola Schouten (CU) verzochten de regering door middel van een motie zich er in Europees verband voor in te zetten dat bedrijven hun belastingafdracht aan andere landen openbaar moeten maken, zogenaamde country by country reporting. Dit is al ingevoerd voor banken en bedrijven in de extractive industries en deze motie verzoekt dit uit te breiden tot alle sectoren, omdat openheid over de belasting die multinationals betalen van belang is om te kunnen oordelen over hun fiscale positie ten opzichte van andere belastingbetalers.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl