Van Laar: meer aandacht voor impact Nederlands beleid in Afrika en Azië

Afgelopen donderdag, 27 maart, debatteerde de Tweede Kamer met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Meerjarige Strategische Plannen (MJSP’s). In deze MJSP’s worden de plannen van de Nederlandse ambassades voor de vijftien OS-partnerlanden en voor de Grote Meren regio en de Hoorn van Afrika verder uitgewerkt. Het werd een stevig debat, waarin Roelof van Laar (PvdA) beleidscoherentie sterk onder de aandacht bracht.

Beleidscoherentie voor Ontwikkeling

Van Laar is van mening dat er juist op ambassadeniveau aandacht moet zijn voor de negatieve impact van het Nederlandse beleid op de partnerlanden. Deze worden nu niet benoemd in de MJSP’s. Tijdens de begrotingsbehandeling had minister Ploumen duidelijk gemaakt dat EU-delegaties bezig gaan met coherentierapportages. Van Laar geeft echter aan dat, “ […] hoewel de Europese opvolging op gang is, het resultaat nog niet voldoende is”. Daarom moet er juist op ambassadeniveau  aandacht aan geschonken worden.

Hoewel Ploumen herhaalt dat beleidscoherentie een zeer belangrijk thema voor Nederland is, kan ze zich wel vinden in de kritiek van Van Laar. Ze zegt dan ook toe om te komen met een aangepaste versie waarin meer aandacht komt voor beleidscoherentie, maar ook voor kwetsbare groepen en gender. De impact van het Nederlandse beleid op de partnerlanden zal hierin centraal staan.

Het Fair Politics programma van de FMS is erg blij met de inbreng van Roelof van Laar en de toezegging van de minister. Het gebeurt nog te vaak dat Nederlands (en Europees) beleid de belangen van ontwikkelingslanden schaden. Het is dan ook van groot belang dat op alle niveaus, ook op ambassade niveau, aandacht wordt geschonken aan de impact van het beleid. Alleen op deze manier kan Nederland ervoor zorgen dat het beleid bijdraagt aan duurzame ontwikkeling in de partnerlanden.

Lees het volledige verslag van het debat op de Fair Politics website.

By Anne van der Meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl