Van Laar verdedigt initiatiefnota kinderarbeid

Over de initiatiefnota over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid ingediend door Roelof van Laar (PvdA) werd op 9 maart gedebatteerd. In deze initiatiefnota pleit Van Laar voor het actief bestrijden van kinderarbeid in de productieketen van Nederlandse bedrijven. Volgens Van Laar kan Nederland door het aannemen van deze wet koploper zijn in de strijd tegen kinderarbeid.

De commissieleden van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waren het eens over het feit dat kinderarbeid gestopt moet worden. Ze hadden echter wel kritische vragen over hoe je dit het beste kunt bereiken. Zo vroeg René Leegte (VVD) zich af waarom kinderrechten boven andere vraagstukken verheven moeten worden. Hij stelde dat vrouwenrechten of milieurechten van even groot belang zijn en zag niet in waarom er naast de IMVO-convenanten speciale aandacht voor kinderarbeid nodig was. Ook stelde Leegte dat deze wetgeving de IMVO convenanten en het SER advies in de wielen zal rijden. Hij pleitte voor eenduidige wetgeving die de problematiek op mensen- en milieurechten op een integrale manier aanpakt.

Een belangrijke aanpassing die Van Laar toelichtte vond plaats op juridisch vlak. Waar eerst strafrecht als één van de opties werd gezien om schuldigen te bestraffen, werd nu gesteld dat strafrecht de laatste optie is in het juridische traject. Bestuursrechtelijke procedures zijn de eerste stappen. Dit beantwoordde de vragen van Sharon Gesthuizen (SP), John Kerstens (PvdA) en Agnes Mulder (CDA)over de extra last die een strafrechtelijke vervolging zou leggen op het OM. Van Laar liet tevens weten dat de wet een verkoopverbod zou betreffen en geen importverbod. Een importverbod zou onmogelijk zijn omdat niet alle verkopers hun volledige keten zouden kunnen controleren.

Van Laar lichtte de procedure toe: wanneer een NGO of andere partij een vermoeden heeft dat er kinderarbeid voorkomt in de productieketen van een bepaald product, wordt nagegaan of het producerende bedrijf voldoende heeft gedaan om dit te voorkomen. Als dat zo is, wordt geen juridische procedure opgestart. De kern van de wet ligt dus in het feit dat bedrijven zoveel mogelijk zicht op hun productieketen moeten krijgen, zodat de kans op kinderarbeid in hun producten erg klein is. Zo kan kinderarbeid actief worden bestreden.

Minister Ploumen gaf aan de wet als aanvulling te zien op de IMVO-convenanten en aan de Kamer over te laten of deze wet er komt. Zij gaf geen persoonlijke kijk of advies hierop. Wel gaf ze aan met Eurocommissaris Malmström te zullen bespreken in hoeverre de wet doorgevoerd kan worden op Europees niveau. Zij zal hierover eind maart rapporteren. Tevens stuurt minister Ploumen omstreeks 12 juni, de Dag tegen Kinderarbeid, een brief aan de Kamer over de voortgang binnen de EU in de strijd tegen kinderarbeid.

Fair Politics moedigt de door Van Laar voorgestelde wet aan en pleit voor een zo goed en duidelijk mogelijke implementatie. Uiteraard blijven we de voortgang op de voet volgen.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl