Veel vragen bij begrotingsbehandeling Ontwikkelingssamenwerking

Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hoewel de naam ervan een andere verwachting schept, ging het debat niet zozeer over de cijfers. De Kamerleden keken vooral naar het beleid en de visie van de minister en vroegen haar om een aantal punten te heroverwegen.

Harde bezuinigingen

Natuurlijk is het bij alle Kamerleden duidelijk dat er sterk bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Volgend jaar zal Nederland de internationaal afgesproken norm van 0,7% niet meer halen. Fractievoorzitter Bram van Ojik van GroenLinks kan zich hier maar moeilijk in vinden. Via een motie verzocht hij de regering te onderzoeken of het mogelijk is om dit streven wettelijk vast te leggen.

Met het begrotingsakkoord van oktober jl. hebben de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen ChristenUnie, SGP en D66 afgesproken dat er 50 miljoen uit het Dutch Good Growth Fund ten gunste komt van directe armoedebestrijding. Daarnaast heeft de SP ook een amendement ingediend om 50 miljoen extra vrij te maken voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Op deze manier proberen de verschillende partijen de klap van de bezuinigen iets te verzachten voor de ontwikkelingslanden.

Maidenspeech

Daarnaast hield Roelof van Laar van de PvdA zijn maidenspeech tijdens de begrotingsbehandeling. Hierin ging hij in op zijn persoonlijke motivatie: de wereld eerlijker maken. “Maar waar te beginnen?” dat was de vraag waar Roelof als student mee worstelde. Hij besloot te beginnen bij het ergste probleem dat hij kende, namelijk kinderprostitutie. Uit deze wens is de organisatie Stop Kindermisbruik (nu: Free a Girl) voortgekomen. Ook als Kamerlid wil hij zich blijven inzetten voor een eerlijke wereld, onder andere door in te zetten op coherentie van beleid: beleid mag armoedebestrijding niet ondermijnen, maar moet het juist ondersteunen.

De coherentierapportage pilot van minister Ploumen is bij de Kamerleden in goede smaak gevallen. Ze zijn hier erg positief over. Wel vinden ze het van belang dat Nederland echt iets gaat doen met de aanbevelingen die er gedaan werden. Bram van Ojik (GL) heeft hierover zelfs een motie ingediend tijdens het debat. Lilianne Ploumen kan zich hier goed in vinden. Ze gaat de pilot delen met andere EU-landen zodat de kennis die is opgedaan over coherentie en de lessen die Nederland daarin geleerd heeft, gedeeld kunnen worden.

Dutch Good Growth Fund

Het Dutch Good Growth Fund, kern van het beleid van de minister, was natuurlijk ook een belangrijk discussiepunt tijdens het debat. De minister ziet handel als een belangrijk onderdeel voor ontwikkeling, maar sommige oppositiepartijen zien in de plannen van de minister vooral een terugkeer naar gebonden hulp. (Lees ook het artikel op de FMS-site ‘Hulp en handel samen in het Dutch Good Growth Fund?’ voor een achtergrond van dit fonds.) Sjoerd Sjoerdsma (D66) verzoekt de regering, via een motie, dan ook om op geen enkele wijze gebonden hulp toe te passen.

In totaal diende de Kamer uiteindelijk 23 moties en 6 amendementen in. Volgende week zal hierover gestemd worden. Dan zal blijken of minister Ploumen voldoende steun krijgt om al haar speerpunten uit te voeren. Houd de website van Fair Politics in de gaten om op de hoogte te blijven.

Photo: Flickr

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl