Viviane Redings 'United States of Europe'

Op 14 maart vond in de Rode Hoed te Amsterdam een burgerdialoog plaats met Europees Commissaris voor Justitie, Burgerschap en Fundamentele Rechten en tevens vicevoorzitter, Viviane Reding, en burgemeester Eberhard van der Laan onder leiding van Caroline de Gruyter.

Sinds het najaar van 2012 zijn er 45 burgerdialogen gevoerd in Europa. In Amsterdam kon het publiek vragen stellen over de crisis, burgerrechten in Europa en de toekomst van Europa. Daarnaast kon het publiek stemmen over een drietal vragen.

Allereerst de vraag of jouw stem wordt gehoord in de EU, wat 53% van het publiek met nee beantwoordden. Reding denkt dat dit percentage hoog is doordat veel mensen niet weten hoe hun stem in actie komt. Om dit te veranderen is het burgerdialoog opgezet. Volgens Van der Laan heeft de EU een democratiseringslag nodig, omdat zij nu zelfvertrouwen mist. Hier was Reding het mee eens, al zijn er wel verdragswijzigingen nodig om bijvoorbeeld de president rechtstreeks te kunnen kiezen.

Reding vindt het jammer om constant nationale politici op televisie te zien met de tekst “ik ben naar Brussel geweest en heb x gewonnen.” Het gaat er juist om dat we samen dingen bereiken. Wel is het belangrijk dat landen zichzelf blijven, culturele diversiteit is namelijk het belangrijkste goed. Daarom pleit Reding voor een United States of Europe waarin landen zowel samenwerken als divers blijven.

Op de vraag of de EU sterker uit de crisis komt antwoordde 61% met ja. Een optimistisch antwoord volgens moderator De Gruyter. Reding noemt het liever realistisch. Zij ziet een bankencrisis, geen Eurocrisis. Volgens haar is de crisis ook belangrijk geweest doordat mensen gaan nadenken over Europa. Positief nieuws verkoopt niet, waardoor mensen zich voor de crisis minder met het onderwerp bezighielden. Europa moet zich op de, door de huidige crisis veroorzaakte, jeugdwerkeloosheid gaan focussen. Deze jeugd kan nu niet bijdragen aan het samen creëren van een samenleving, wat Reding een groot probleem vindt.

Er waren veel vragen tijdens het dialoog. Mensen gaven aan betrokken te zijn, maar ook veel kritiek te hebben op het beleid en de organisatie van de EU. Ook burgermeester Van der Laan vroeg zich of de EU niet democratischer kon. Tevens is hij van mening dat er een betere relatie moet komen tussen het Europees Parlement en de inwoners van Europa. Hier was de zaal het roerend mee eens. Reding benadrukte dan ook dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben om die relatie tot stand te laten komen.

De laatste vraag, gaat u stemmen?, werd met 94% positief beantwoord. Reding sluit het dialoog af met een opdracht aan het publiek: wees zelf actief. Ga achter de nationale politiek aan, zoek uit wat hun plannen zijn en wees kritisch. Op dit moment is er geen pan-Europese kieslijst, een idee dat werd geopperd in de zaal. Dit betekent dat burgers afhankelijk zijn van kandidaten die nationale partijen aandragen. Om een sterk Europees parlement te krijgen is het daarom belangrijk de dialoog aan te gaan met de nationale politiek. Reding sloot de bijeenkomst af door te zeggen dat deze avond slechts het begin was van het dialoog, en zeker niet het einde.

Door Laura Ritter en Merel Berkelmans

Bronnen:De Rode Hoed, European Commission I, Gemeente Amsterdam, European Commission II, The Guardian, European Commission III

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl