"Weglopen heeft geen zin" In gesprek met ministers Timmermans en Ploumen

Op zondag 16 februari ging Arjen Berkvens en het publiek in gesprek met ministers Timmermans en Ploumen tijdens het PvdA congres in Breda. Tussen de speeches van minister Asscher en de Europese lijstvaststelling door kwam meer dan 60 man luisteren naar de visies van de sprekers. Eerst werd Timmermans op het podium gevraagd. Ter inleiding ging Berkvens in op de man achter de naam van Foundation Max van der Stoel en vroeg hem of er specifieke momenten waren dat hij nog wel eens aan Max terugdacht. “Regelmatig,” antwoordde Timmermans, “en zeker als ik grote beslissingen moet nemen. Dan vraag ik me af: wat zou Max hiervan gezegd hebben?” Later antwoordde ook Ploumen bevestigend en vertelde hoe Max’ gedachtegoed bij haar leeft.

De vragen gingen daarna wat meer in op de functies van de ministers. Hoe keek Timmermans bijvoorbeeld naar het mensenrechtenbeleid? Centraal stond voor hem de dialoog. “Als we voortdurend benadrukken in landen als Azerbaijan en Rusland wat zij verkeerd en wij goed doen, kom je niet ver. Naar landen toegaan, ze benaderen, met ze praten, maar ook aan de kaak stellen wat anders zou kunnen en moeten is een betere aanpak dan wegblijven.” Hetzelfde geldt voor Europa: Timmermans was het grondig oneens met het huidige sentiment in Nederland en andere landen in Europa dat de EU alleen maar schadelijke gevolgen heeft voor ons land. In plaats van absolute soevereiniteit te claimen, wat hij vergeleek met een solitaire man in de woestijn (soeverein, maar machteloos) zouden we juist de dialoog met elkaar aan moeten gaan en besturen en beleid veranderen als we het er niet meer eens zijn. Weglopen heeft geen zin. “Het moet meer bekend worden bij het publiek dat internationale samenwerking onze positie zal verbeteren, ook die van de arbeidersklasse,” voegde hij eraan toe toen iemand uit het publiek vroeg wat de Partij van de Arbeid kon doen. 

Hij ging ook in op verschillende vredesonderhandelingen, onder andere die tussen Israel en Palestina. Timmermans gaf aan dat ze dichterbij waren dan ooit. En als ze een akkoord bereiken, dan moet Nederland en de EU met volle kracht dat akkoord ondersteunen, omdat het een enorm positief effect zal hebben op de regio.

Wat volgens Ploumen ook zeer positieve effecten kan hebben op ontwikkelings- en conflictregios is de combinatie tussen handel en ontwikkelingssamenwerking. Ze was trots op haar handelsmissies die MKB’ers liet meedenken en noemde als concreet resultaat de aandacht die was gegenereerd voor de problemen in de textielindustrie in Bangladesh. De combinatie tussen handel en ontwikkelingssamenwerking zorgt er volgens Ploumen voor dat er een gelijkwaardiger partnerschap ontstaat tussen Nederland of de EU en de ontwikkelingsregios. “Alle partijen hebben nu zowel iets te halen als te brengen, en er is daardoor ook meer ruimte om moeilijkere onderwerpen op tafel te brengen,” legde ze uit. 

Afrika’s economieën groeien hard en Nederland moet er actief aan bijdragen “om de koek goed te verdelen”. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van douane procedures of het overbrengen van kadaster-regelingen. Het publiek stelt een paar vragen over duurzaamheid, een van de onderwerpen in het congres. Iemand wil weten wat Ploumen als doelen voor ogen heeft, vooral ook met betrekking tot duurzame energie. Ploumen antwoordt verrassend: “Het is goed om doelen te stellen, maar de wereld kent nu eerder een overvloed dan een tekort aan doelen. Het is belangrijk om doelen te concretiseren en op een aantal dingen stevig in te zetten. Gewoon blijven doorwerken, dat is het belangrijkst.”

Tot slot ging Ploumen nog kort in op de 3D benadering en het vrede en veiligheid fonds, dat de laatste tijd in het nieuws kwam gezien de missie naar Mali. De 3D benadering, die staat voor ontwikkeling, veiligheid en diplomatie, komt onder de hoede van Ploumen via het BIV: budget internationale veiligheid. Berkvens vroeg zich af wat daar nu precies mee gebeurt. Het publiek mompelde instemmend. Ploumen legde uit: “Samen met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie beheer ik dit budget dat we gaan besteden aan het verbeteren van de internationale rechtsorde. We gaan niet alleen werken aan het brengen van veiligheid maar ook aan het opbouwen van landen die lang instabiliteit hebben gekend.”

Zowel Ploumen als Timmermans eindigden het gesprek met een blik op hun volgende reis: Ploumen reist deze week af naar Mozambique en Tanzania, Timmermans gaat volgende week naar Nieuw-Zeeland en Australië. “Wat een leven,” verzuchtte een van congresgangers. 

Door Merel Berkelmans

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl