Wie wordt de volgende Fair Politician of the Year?

De Europese verkiezingen zijn net achter de rug en de uitslagen zijn binnen. Maar ondertussen is het in Nederland al weer tijd voor de volgende strijd: over iets minder dan een maand zal Fair Politics de ‘Fair Politician of the Year 2013-2014’ uitroepen. Kamerleden hebben nog bijna een maand de tijd om punten te verdienen door moties in te dienen, Kamervragen te stellen of kritische vragen aan bewindsvoerders tijdens debatten. Als het maar wel leidt tot coherent en fair beleid. We moedigen bij deze de politici graag nog een keer aan om alles op alles te zetten om zo op woensdag 25 juni als winnaar uit de bus te komen!

Evenement in Nieuwspoort
Die dag zullen wij namelijk in Nieuwspoort de felbegeerde trofee overhandigen aan de nieuwe Fair Politician of the Year: het Kamerlid dat zich het meest inzet voor eerlijk beleid dat de belangen van ontwikkelingslanden niet ondermijnt, maar juist ten goede komt. Bram van Ojik (GroenLinks), ‘Fair Politician of the Year 2013’, staat tot nu toe aan kop. De nummers 2, 3, en 4 staan erg dicht bij elkaar: Sjoerd Sjoerdsma (D66), Roelof van Laar (PvdA) en Joël Voordewind (CU) hebben allen nog steeds een goede kans om Bram van Ojik in te halen.

Grote kanshebbers
Bram van Ojik zette zich afgelopen jaar in voor verschillende thema’s waaronder klimaatverandering, landrechten en conflictmineralen. Sjoerd Sjoerdsma heeft zich afgelopen jaar vooral sterk gemaakt om de ontwikkelingsrelevantie van het Dutch Good Growth Fund en het Budget Internationale Veiligheid niet uit het oog te verliezen. Op deze thema’s heeft Roelof van Laar zich afgelopen jaar ook ingezet, maar hij heeft ook veel punten verdiend met zijn inzet voor vrouwenrechten en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Joël Voordewind, ‘Fair Politician of the Year 2012’, heeft zijn score in de ranking vooral te danken aan zijn aandacht voor kinderarbeid en MVO-beleid.

Opvallend is dat GroenLinks een tweede troef heeft met Jesse Klaver die zich volledig heeft ingezet om de negatieve gevolgen van het Nederlandse belastingsysteem voor ontwikkelingslanden aan te kaarten.

Vindt u het ook zo spannend? Kom dan naar de uitreiking in Nieuwspoort op 25 juni! Blijft tot die tijd up to date via de Fair Politics website, Facebook en Twitter.

Door Anne van der Meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl