Wiebes stuurt brief naar Kamer over tax rulings

Op 2 februari stuurde staatssecretaris Wiebes van Financiën een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meer inzicht geeft over de verstrekking van informatie over tax rulings.

Tax rulings zijn afspraken tussen de Belastingdienst en bedrijven over belastingheffing, die vooraf informatie geven over de hoogte van de belasting en mogelijke constructies. De mogelijkheid dat bedrijven afspraken kunnen maken met de Nederlandse belastingdienst leidt tot een gunstig fiscaal vestigingsklimaat. Maar het biedt ook mogelijkheden voor multinationals om constructies te bedenken waardoor ze nauwelijks belasting hoeven te betalen. NGOs en in toenemende mate ook Nederlandse parlementariërs, de OESO en de Europese Unie hebben kritiek op deze belastingafspraken en vragen om meer transparantie en maatregelen.

Wiebes geeft in de brief aanvullende informatie over de procedures die gevolgd worden door de Belastingdienst en zegt zoveel mogelijk openheid te willen geven zodat het parlement haar controlefunctie uit kan oefenen. Dit mag echter, zo stelt hij, niet ten koste gaan van de belangen van de belastingplichtige. Hij benadrukt dat tax rulings gaan over het vooraf geven van informatie, maar altijd binnen de wet. De onzekerheden die dit wegneemt zijn volgens Wiebes een belangrijke reden dat buitenlandse ondernemingen zich graag in Nederland vestigen.

Wiebes stelt dat problemen bij internationale belastingheffing niet het gevolg zijn van het afgeven van rulings, maar worden veroorzaakt door dat belastingsystemen van verschillende landen niet goed op elkaar afgestemd zijn. Maatregelen in internationaal verband zijn daarom belangrijker en effectiever dan nationale mechanismen. Daarvoor zet Wiebes zich dan ook graag in.

Daarnaast doet Wiebes een belangrijke toezegging door te stellen dat er kwesties kunnen zijn waarbij het noodzakelijk kan zijn om de Kamer vertrouwelijke inzage te geven in concrete afspraken met een specifieke belastingplichtige. In dit kader heeft Jesse Klaver (Tweede Kamerlid GroenLinks) de staatssecretaris verzocht de Kamer te informeren over de belastingafspraken met Starbucks. Wiebes was hier eerder tegen omdat Starbucks al door de Europese Commissie wordt onderzocht, maar beloofde nu toch de Kamer een volledig, helder en transparant beeld van de ruling prakrijk te geven, met Starbucks als specifieke case.

Fair Politics vindt het belangrijk dat belastingconstructies in Nederland niet bijdragen aan belastingontwijking door multinationals waardoor ontwikkelingslanden inkomsten mislopen. Belastingheffing is een essentiële bron van inkomsten voor overheden, die besteed kunnen worden aan het verbeteren van infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Aanmelden nieuwsbrief

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl