Nieuws

Biofuels, a matter of sustainability!

On March 19th our 3rd impact study 'Fueling Progress or Poverty? The EU and Biofuels in Tanzania' was launched in Brussels. The meeting was opened by the Director of our foundation Arjen Berkvens who shortly explained the purpose of our impact studies, namely to fuel the debates here in Europe by giving a voice to the people subject to impacts of EU policy. MEP Judith Merkies who hosted the event clarified the current context of the EUs biofuels policy concerning the proposed cap on the use of food based biofuels to 5 percent towards the EUs 10 percent target for renewable energy sources in the transport sector. The proposed cap is currently being debated within the European Parliament and it was one of the agenda points of the Environment Council which met in Brussels on the 21st of March.

Verslag expert meeting belastingverdragen

Op 21 januari jl. organiseerde Fair Politics samen met Tax Justice NL een expertmeeting in de Tweede Kamer over belastingverdragen. De bijeenkomst had als doel politici bewust te maken van de Nederlandse fiscale constructies die van Nederland een verdragsparadijs maakt, wat niet alleen voor Nederland, maar zeker ook voor ontwikkelingslanden negatieve gevolgen heeft. Deze landen lopen volgens schattingen jaarlijks 385 miljard euro mis, onder andere door verdragsparadijzen als Nederland.

WGO Buitenlandse Handel en OS

Tijdens de bespreking van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking afgelopen maandag werd weer eens heel duidelijk hoe belangrijk de het voeren van coherent beleid is. Want het mag dan wel zo zijn de portefeuille van de nieuwe minister twee beleidsterreinen samenvoegt -die volgens de minister op deze manier beter op elkaar afgestemd kunnen worden- de werkelijke coherentie tussen deze twee terreinen moet nog blijken.

En bovendien moet coherentie het uitgangspunt zijn, maar dit gaat verder dan het handelsdossier en MVO. Ook bijvoorbeeld het migratie, -klimaat-en veiligheidsbeleid moeten coherent vormgegeven worden. Dat betekent dat de belangen van ontwikkelingslanden niet het onderspit delven ten opzichte van Nederlandse en/ of Europese belangen.

Joël Voordewind van de Christenunie uitgeroepen tot ‘Fair Politician of the Year’

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, is de Fair Politician of the Year 2011-2012 geworden. Dat is vanmiddag bekend gemaakt in Nieuwspoort, waar Evert Vermeer Stichting hem de prijs heeft overhandigd. Voordewind heeft zich het afgelopen jaar het meest van alle Kamerleden ingezet voor beleidscoherentie: eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. "Ik vind het een waardering voor mijn inzet om de oneerlijke handelsverhoudingen en kinderarbeid tegen te gaan."

Sorteer op:

Op de hoogte blijven van ons nieuws?

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl