Nieuws Development

Nieuws over Nederlands en Europees beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden en de FMS lobby

Meer dan ontwikkelingssamenwerking alleen: het Grote Coherentiedebat

Op 18 januari vond, in Nieuwspoort, het Grote Coherentiedebat plaats. Dit debat werd mede georganiseerd door Building Change – het samenwerkingsverband bestaande uit de FMS, Partos en Woord & Daad. Het was een groot succes, de zaal puilde letterlijk uit van de geïnteresseerden. Onder leiding van onze directeur Kido en tafeldame Danielle Hirsch (Both Ends), gingen topambtenaren van Buitenlandse Zaken (Kitty van der Heijden), Economische Zaken en Klimaat (Niels Redeker) en Financiën (Christiaan Rebergen) én Tweede Kamerleden Jan Klink (VVD), Eva Akerboom (PvdD), Agnes Mulder (CDA) en Joris Thijssen (PvdA) in verschillende panels met elkaar in gesprek over Beleidscoherentie voor Ontwikkeling.– Dit pleidooi voor eerlijk Nederlands beleid is het thema waar Building Change en de FMS zich al jaren hard voor maken.

Zet Nederland straks echt grote stappen richting eerlijk beleid?

Nederland investeert al jaren in ontwikkelingslanden door middel van ontwikkelingssamenwerking, maar hierbij is sprake van dweilen met de kraan open. Nederland maakt namelijk regelmatig beleidskeuzes die situaties en problemen in deze landen verergeren of zelfs veroorzaken. Zo stelt het Nederlandse belastingbeleid multinationals in staat om het betalen van belastingen in ontwikkelingslanden te verminderen, of zelfs helemaal te ontwijken. Hierdoor lopen ontwikkelingslanden meer geld mis dan dat ze ontvangen via ontwikkelingssamenwerking en is er dus sprake van incoherent beleid. Ook qua klimaatbeleid maakt Nederland incoherente keuzes: zo subsidieert Nederland nog steeds investeringen in fossiele industrie, terwijl investeringen in groene energie achterblijven.

Analyse COP27: Een verloren klimaatjaar ondanks historische doorbraak

“History was made today at #COP27” staat er trots op het twitteraccount van de klimaattop die de afgelopen 3 weken in Sharm-El-Sheikh werd gehouden. Op de slotdag van de COP27 spraken landen met elkaar af een fonds op te stellen voor loss and damage (schade en verlies veroorzaakt door klimaatverandering), iets waar al 30 jaar lang door ontwikkelingslanden voor gepleit wordt. Sprake van een doorbraak is er dus zeker, maar op andere vlakken kan de klimaattop gerust een teleurstelling genoemd worden.

De Afrikaanse COP: is er nog hoop voor klimaatsolidariteit?

Een domper vlak voor het begin van de 27e klimaattop (COP27): het gaat slecht met het uitvoeren van de klimaatdoelen in Nederland. Dat was de conclusie van de Klimaat- en Energieverkenning 2022 van het PBL. En niet alleen voert het Kabinet haar plannen niet goed uit, de bestaande plannen zijn überhaupt niet genoeg om aan het Nederlandse klimaatdoel voor 2030 te kunnen voldoen. “Daardoor is de afstand tot het doel in het afgelopen jaar groter geworden, terwijl de tijd om het doel te halen korter wordt”, aldus het PBL.

Een grote stap richting verantwoord ondernemen?

Vorige week, dinsdag 1 november, vlak voor het begin van de begrotingsbehandeling van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zette de Kamer een grote stap richting verantwoord ondernemen door bedrijven. ChristenUnie – samen met PvdA, GroenLinks, D66, SP en Volt – diende die dag de initiatiefwet “Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen” in. Wat houdt dit wetsvoorstel in, en waarom is het zo’n belangrijke stap?

Doen wat eerlijk is, of doen wat goed voor Nederland is?

Op 28 september vond het notadebat over de nieuwe beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) plaats. De publiekstribune zat vol met mensen uit het maatschappelijk middenveld. Ook vanuit de Kamer was er grote interesse voor dit debat was; elf Kamerfracties waren vertegenwoordigd. In het debat kwamen veel van de onderwerpen waar we ons als FMS voor inzetten aan bod, maar we zagen ook een minister die op veel vragen uit de Kamer geen volledig antwoord wist te geven.

Pakistan staat onder water: hoop op doorbraak tijdens klimaattop

Pakistan werd dit moessonseizoen geteisterd door extreme regenval. Inmiddels staat een derde van het land onder water. In dit opiniestuk worden de situatie en de gevolgen voor Pakistan beschreven, wordt bediscussieerd wat de rol van Nederland en westerse landen zou moeten zijn bij het herstel van Pakistan, en wordt er een oproep gedaan aan Nederland om actie te ondernemen voor eerlijke compensatie van ontwikkelingslanden, tijdens de aankomende klimaattop die op 6 november in Egypte begint.

Sterke Kamer tijdens debat over nieuwe nota ontwikkelingssamenwerking

Gisteren vond in de Tweede Kamer het – langverwachte, want al een keer uitgesteld – debat plaats over de nieuwe beleidsnota voor ontwikkelingssamenwerking, “Doen waar Nederland goed in is”. Tijdens het debat zagen we een sterke Kamer die heel veel punten inbracht die wij als FMS en Building Change hadden aangestipt, maar ook een zwakke minister die op veel vragen niet direct antwoord had.

Sorteer op:

Op de hoogte blijven van ons nieuws?

Meeschrijven voor de FMS? Stuur je inzending (maximaal 400 woorden) naar info@foundationmaxvanderstoel.nl