Jaarrekeningen

De Stichting Foundation Max van der Stoel is aangewezen als ANBI instelling (RSIN: 805706033). De jaarrekeningen van de FMS voldoen tot en met 2016 aan de RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening 2017 aan de RJ-Richtlijn C1 kleine organisaties-zonder-winststreven.

FMS jaarrekening 2015

FMS jaarrekening 2016

FMS jaarrekening 2017

fms_jaarrekening_2018.pdf

fms_jaarrekening_2019.pdf
fms_jaarrekening_2020.pdf

Jaarverslagen

De jaarrekeningen van de FMS bevatten sinds 2014 een goedgekeurd bestuursverslag. De FMS publiceerde in 2014 en 2015 uitgebreide losse verslagen van haar hoofdactiviteiten.

Diverse documenten

De Stichting Foundation Max van der Stoel (FMS) is ontstaan op 1 juli 2013 na een fusie van de Evert Vermeer Stichting en de Alfred Mozer Stichting. De FMS is lid van Partos de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

Afschrift fusie AMS & EVS

 kvk_uittreksel_fms_08_2020.pdf

Afschrift Statutenwijziging EVS tot FMS

Partos gedragscode 2018

CAO FMS 2014/2015

Salaristabel FMS 2018

FMS statutes English

FMS protocol integriteit

Verslag subsidie Oekraine referendum 2016

FMS beloningsbeleid 2018

De FMS aanpak tav democratisering

The FMS approach to democratisation

 standaardform_pubplicht_anbi_algemeen.pdf

fms_beleidsplan_2019_2020.pdf