Jaarrekeningen

De Stichting Foundation Max van der Stoel is aangewezen als ANBI instelling (RSIN: 805706033.) De jaarrekeningen van de FMS voldoen aan de RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.

FMS Jaarrekening 2013

FMS jaarrekening 2014

FMS jaarrekening 2015

Jaarverslagen

De jaarrekeningen van de FMS bevatten sinds 2014 een goedgekeurd bestuursverslag. De FMS publiceerde in 2014 en 2015 uitgebreide losse verslagen van haar hoofdactiviteiten.

Jaarverslag FMS 2013
Jaarverslag Fair Politics 2014
Jaarverslag Dialogue 2014
Jaarverslag Democracy 2014
Jaarverslag Fair Politics 2015
Jaarverslag Dialogue 2015
Jaarverslag Democracy 2015

Diverse documenten

De Stichting Foundation Max van der Stoel (FMS) is ontstaan op 1 juli 2013 na een fusie van de Evert Vermeer Stichting en de Alfred Mozer Stichting. De FMS is lid van Partos de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

Afschrift fusie AMS & EVS FMS KvK uittreksel Handelsregister (41200183)
Afschrift Statutenwijziging EVS tot FMS Partos gedragscode
CAO FMS 2014/2015 Salaristabel FMS 2015
FMS statutes English FMS protocol integriteit
Verslag subsidie Oekraine referendum 2016 FMS beloningsbeleid 2015
De FMS aanpak tav democratisering The FMS approach to democratisation

Publicaties FMS Denktank

Nederland & De Wereld: duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen (2016)
Problems of representative democracy in Europe
EU Enlargement Anno 2012; a progressive engagement
Becoming a better politician: political skills manual & Training for trainers manual
What is Social-democracy? & Wat is sociaaldemocratie of socialisme? & Sta je socijaldemokratija?   
The (Social) Democratic Map of Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia
Ready for Change: Global Goals at home and abroad (2016)
lets walk the talk together (2015)
Impact studies: migration in Cape Verde (2015) & Biofuels in Tanzania (2013) & Mining in Rwanda (2012)
The impact of EU policies on develeopment in Ghana