Jan Pronk (1940) ere-voorzitter Foundation Max van der Stoel

- Curriculum Vitae 

- Jan Pronk over het belang van internationale samenwerking: