Democracy
Ons ideaal: een wereld waarin de democratische rechten van alle mensen zijn gewaarborgd

Hoe zijn wij actief?
Wij zetten ons in voor opkomende democratieën en voor (sociaal-) democraten in landen waar vrijheid onder druk staat. De FMS steunt de opbouw van politieke partijen, door middel van trainingen, op verzoek van onze buitenlandse partners. Zo leiden we bijvoorbeeld jonge politici op in de Balkan, steunen we democraten in Rusland en trainen we de nieuwe sociaaldemocratische partijen in Jordanië, Marokko, Tunesië en Egypte. Want waardigheid, mensenrechten en de kans om zelf je toekomst te bepalen, mogen niet beperkt zijn tot een select groepje (veelal) westerse landen. Terugkerende thema’s binnen deze trainingen zijn het opbouwen van een democratische partij, het betrekken van jongeren en vrouwen, lokale politiek, Europese uitbreiding en politieke vaardigheden. Op deze manier zijn honderden trainers en politici opgeleid in de landen waar wij actief zijn.

Wie doen dat werk?
De FMS heeft een kleine professionele staf en maakt gebruik van een grote groep vrijwilligers. Onze trainers krijgen niet betaald. Ze hebben relevante expertise in de politiek en trainen voor d
e FMS uit idealisme. Hierdoor houden we de kosten laag en de betrokkenheid hoog. Trainers maken gebruik van twee handboeken, die (via internet) voor iedereen beschikbaar zijn: “Hoe word je een betere politicus, handboek politieke vaardigheden” en “De kunst van effectief trainen, trainershandboek”.

European Forum for Democracy and Solidarity
De FMS verzorgt het secretariaat van het European Forum for Democracy and Solidarity, een platform voor samenwerking tussen sociaaldemocratische partijen en stichtingen in en buiten de EU. Het European Forum heeft als doel de sociaaldemocratie in Europa en onderlinge solidariteit en verbondenheid te versterken. Meer dan dertig partijen en stichtingen zijn verbonden aan het European Forum.

european_forum_logo_2x.png

European Forum is a platform for cooperation between social democratic parties and political foundations. We aim to contribute to the development of (social) democracy in Eastern & South Eastern Europe and the Middle East and North Africa.

Laatste nieuws over Democracy

De status van Jeruzalem: een historisch perspectief

De status van Jeruzalem is een van de meest omstreden onderwerpen in internationale betrekkingen. Verschillende politieke en juridische definities maken uitspraken over de soevereiniteit over Jeruzalem lastig. De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de situatie volgens veel analisten daarom ook niet verbeterd. De aankondiging dat de Amerikaanse ambassade verhuist van Tel Aviv naar Jeruzalem, waarmee Washington Jeruzalem officieel erkent als de Israëlische hoofdstad, deed veel stof opwaaien. Israël lijkt tevreden, de Palestijnen zijn woedend en de internationale gemeenschap is ontdaan. Maar hoe zwaar weegt deze beslissing? De meeste gebeurtenissen vinden niet plaats in een vacuüm. Ze passen in een historisch proces. Hoe zit dit voor de erkenning van Jeruzalem?

Het is vijf voor twaalf voor Moldavië

Op 8 en 9 februari organiseerden wij een fact-finding missie naar Moldavië. In het armste land van Europa dat kampt met enorme corruptie, een doorlopend conflict tussen de president en het parlement, en een verdeelde bevolking , zijn dit najaar parlementsverkiezingen gepland. De verkiezingen zullen uitwijzen of de pro-Russische president zijn macht zal kunnen consolideren door een meerderheid in het parlement te behalen, of dat de pro-Europese partijen de kiezer kunnen overtuigen ze nog iets langer te geven om de beloofde hervormingen en verbeteringen door te voeren. Er staat dus nogal wat op het spel, terwijl het geloof in de politiek al jaren daalt en de populariteitscijfers van sommige vooraanstaande politici in de enkele cijfers lopen.

Meer nieuws over Democracy

Publicaties over Democracy

Mind the Gap: Bringing Progressive Movements and Parties together

Social democratic political parties in Europe are increasingly challenged
in their role as actors and engines of economic and societal change. Globalisation, the rise of populism and nationalism, the increasing influence of multinationals and financial markets on the decision-making process and political fragmentation have all contributed to an image of mainstream political parties as rigid, old and unable to effectively relate to or represent the voices and interests of citizens. The goal of this manual is to offer social democratic parties and party members tools to discuss different challenges within their parties and to (re)connect with social movements. The overall objective is to bridge the gap between citizens and political parties, so that social democratic parties can work with citizens to improve the world we live in.

We used the examples and input that was given by more than 300 participants from 14 countries in the series of seminars and trainings in 2016-2017.

This manual is a result of yet another successful multi-annual cooperation between Foundation for European Progressive Studies (FEPS), the progressive European think tank and the FMS. The author is Anne Graumans et al.

Nederland en de Wereld: Duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen

Op 23 juni presenteerde de FMS haar visie op internationale samenwerking. In de notitie “Nederland en de Wereld: duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen” geven we antwoorden op de drie grootste uitdagingen van deze tijd, namelijk de groeiende ongelijkheid, de bedreiging van een leefbare toekomst op onze planeet door uitputting en klimaatverandering en het tekortschieten van onze internationale rechtsorde wat betreft het garanderen van vrede en veiligheid.

Deze notitie kwam tot stand met behulp van Paul Engel, Arjen Berkvens, Jolein Baidenmann, Peter Heintze en Wouter Kolk.

Problems of Representative Democracy in Europe: A Challange for Progressives

There are growing concerns about the state of representative democracy in both Eastern and Western Europe. Whether it is the rise of populism, the increase of illiberal tendencies or the expression of outright antidemocratic sentiments, the number of threats is growing. This is all the more alarming since the origins of democracy can be found in our continent. The changes have an (negative) impact on the European integration process as such and on support for EU enlargement. The articles of this book, written by young progressive academics, offer a broad perspective on democratic shortcomings and potential solutions. They make clear that although the post communist countries have followed a different trajectory, their (disillusioned) electorates have much in common.

The publication has been edited by Jan Marinus Wiersma.

EU Enlargement: A Progressive Engagement

In 1993 the European Union took the decision to open its doors to the new democracies of Central, Eastern and South Eastern Europe. Eight of them joined in 2004 and two more in 2007. However, the most ambitious European project ever has yet to be concluded. This book examines the state of play anno 2012. What have we learned from earlier accessions and how does this affect the perspectives of the remaining (potential) candidate countries? What explains the much stricter conditionality of the EU and what is the role of public opinion? Why is the situation with regard to the Western Balkans and Turkey more complex? What is necessary to successfully realise the commitments made by the EU to the countries that aspire to become members? This book offers a progressive view on the enlargement process based on the conviction that without the courageous decision of the Copenhagen summit of 1993 Europe would be worse off.

Edited by Jan Marinus Wiersma, Ernst Stetter and Hannes Swoboda.

The (Social) Democratic Map of Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia

In 2010 and 2011 the European Forum for Democracy and Solidarity, together with other partners like the Party of European Socialists (PES) and the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament (S&D Group), organized three thematic conferences in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia. At those conferences representatives of political parties, the civil society and the academic world discussed with European colleagues the historic development of democracy and of social democracy as well as the current situation in their respective countries. This publication presents the results, findings and conclusions of those conferences.

Edited by Marina Ohanjanyan and Jan Marinus Wiersma.

Meer publicaties