Jordanië

Jordanië is een van de weinige politiek stabiele landen in het Midden-Oosten. Toch gaat de bevolking bij onvrede meer en meer de straat op. Vorig jaar zomer waren er aanhoudend protesten. Terwijl het de vorige keer om een nieuwe belastingwet (hogere BTW op basisbehoeften) ging, waren de protesten in 2019 gefocust op een hoger loon voor het onderwijzend personeel. In september legden de leraren het werk neer en eisten een eerder beloofde salarisverhoging van 50 procent. Na meer dan een maand, waarin de onrust groeide, ging de regering op dringend advies van de koning overstag.

In Jordanië wordt het partijpolitieke stelsel gecontroleerd uitgebouwd. De koning en de regering roepen vaak de bevolkging- en specifiek jongeren - op om meer politiek actief te worden. Tegelijkertijd is er strenge wetgeving met betrekking tot het organiseren van bijeenkomsten, manifestaties, fondsenwerving (buitenlandse financiering van politieke partijen is verboden) en de vrijheid van meningsuiting. Het afgelopen jaar waren er tientallen gevallen waarbij politieke en anti-corruptie activisten gearresteerd zijn vanwege het schenden van de regels omtrent vrijheid van meningsuiting. De meeste schendingen hadden betrekking op het belediging van de koning, kritiek op Jordaanse leiders & beleid en ‘ondermijning van het politieke regime’.  Deze herfst gaan de Jordaniërs naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verwachting is dat maar een klein deel van de zetels naar politieke partijen zal gaan. Het tribale systeem is in Jordanië nog sterk aanwezig.

jordan king abdullah

Citadel van Amman & Koning Abdullah II (Flickr, European Parliament

Het land is een baken van relatieve rust in een regio die in brand staat. De relatie met buurland Israël, waarmee in 1994 een vredesverdrag gesloten werd, staat zwaar onder druk door het nederzettingenbeleid van de Netanyahu-regering. De Jordaanse koning en het Jordaanse parlement zijn hier zeer kritisch over. Een meerderheid van het parlement ziet het liefst dat een lucratieve gas-deal tussen beide landen geschrapt wordt. Het aantal vluchtelingen uit buurland Syrië is onverminderd hoog. De situatie in de vluchtelingenkampen aan de grens is de afgelopen jaren nauwelijks verbeterd.

Samenwerking FMS, JSDP & Al Sindyan Institute

In Jordanië werken we samen met twee organisaties: de Jordanian Commission for Democratic Culture, een NGO verbonden aan de Jordanian Social Democratic Party, en met het Al Sindyan Institute, een netwerk van sociaaldemocratische activisten.

De politieke situatie in Jordanië blijft anders dan die in veel andere landen waar we actief zijn. Het politieke partijenstelsel is nog in opbouw, het stammensysteem speelt nog steeds een belangrijke rol en veel Jordaniërs hebben geen of weinig vertrouwen in de reeds gevestigde politieke partijen en de rol van het parlement. Dit neemt niet weg dat de vrouwen, jongeren en activisten waar wij mee samenwerken wel geloven in het belang en de rol van politieke partijen in een democratie. De protesten van afgelopen jaar hebben opnieuw aangetoond dat activisme wel degelijk resultaat heeft en dat de Jordaniërs niet alles volgzaam slikken wat hun regering beslist.

foto jordanie 1 1 foto jordanie 2

Door bovengenoemde context werken onze partners hard aan het capaciteitsopbouw waarbij zij zich richten op het activeren van jongeren en activisten uit het maatschappelijk middenveld. Samen met JCDC hebben we een training georganiseerd over werven van nieuwe leden, het opzetten van een jeugdbeweging en het organiseren van een campagne. Daarnaast hebben we samen het Al Sindyan Insitute een groep van 50 zeer gemotiveerde activisten getraind in het trainerschap. Zij zullen nu zelf ook trainingen gaan geven.

fl 1 fl 2

In samenwerking met de UK Labour Party organiseren we elk jaar in Jordanië een regionale training voor de MENA: Future Leaders. Voor deze training komen jongeren uit zeven landen bij elkaar om vier dagen lang getraind te worden in campagnevoeren, communicatie, leiderschap, spreken in het openbaar en debatteren. 

Wil jij ons werk in Jordanië steunen? Kijk dan hier

Belangrijke feitjes

Officiële naam: Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
Hoofdstad: Amman
Koning: Abdullah II van Jordanië
Premier: Omar Razzaz
Inwonersaantal: 10,101,694 miljoen
Oppervlakte: 89.328 vierkante km
Talen: Arabisch
Religie: Islam, Christelijk
Valuta: Jordaanse Dinar
Fun fact: Het is het beste om niets te hoog te prijzen. Als je mensen complimenteert met hun woondecoratie of kleding, kan het voorkomen dat ze de betreffende spullen naar je hotel sturen.  

Jordanian Commission for Democratic Culture (JCDC)

JCDC is een progressieve NGO die zich onder andere bezighoudt met politieke educatie voor jongeren, vrouwen en politieke activisten. De NGO is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Jordanian Social Democratic Party (JSDP) in 2016. De partij streeft naar het versterken van de democratische waarden en een sterkere rol voor politieke partijen in de Jordaanse politiek. De JSDP is lid van het Arab Social Democratic Forum en de Progressive Alliance.

Al Sindyan Institute

Het Al Sindyan Institute is een NGO die fungeert als een netwerk voor (sociaal)democratische activisten, voornamelijk in de meer conservatieve Ajloun regio. De organisatie is in 2010 opgericht door een groep mensenrechtenactivisten, sociaalwerkers en leraren. In haar werk focus Al Sindyan op thema’s as mensenrechten, burgerschap en democratische politieke ontwikkeling in de veelal armere plattelandsregio’s van Jordanië.

Check de Facebook pagina van Al Sindyan!

al sindyan