Dialogue

Ons ideaal: een geïnformeerde samenleving waarin iedereen zich een mening kan vormen op basis van lotsverbondenheid. 

Hier proberen wij aan te werken door het stimuleren van het publieke debat en het delen van kennis over de thema's waar wij op actief zijn (zie Democracy, Development en Think Tank).

De FMS organiseert regelmatig publieksbijeenkomsten en expertmeetings in Nederland over ontwikkelingen in landen en regio’s die ons aangaan. Hierbij debatteren vertegenwoordigers uit de politiek, het maatschappelijk middenveld, wetenschap en het bedrijfsleven over recente ontwikkelingen in landen waar wij actief zijn, Europese uitbreiding of over beleid op ontwikkelingssamenwerking. We werken altijd samen met maatschappelijke organisaties, de PvdA en natuurlijk diaspora organisaties actief op de verschillende onderwerpen.

Ook binnen de PvdA moet de aandacht voor internationale samenwerking en het belang van internationale solidariteit continu worden bevochten. De FMS doet dat onder meer door het organiseren van workshops op partijcongressen of het leveren van een actieve bijdrage aan de Buitenland Commissie van de PvdA. 

Afrikadag
13042019 eg rt afrikadag 2019 37 kleinDe Afrikadag, georganiseerd door FMS en de Europese denktank FEPS, is al ruim 25 jaar hét evenement dat Afrika naar Nederland haalt. Jaarlijks trekt de Afrikadag zo’n 1500 bezoekers, sprekers uit binnen- en buitenland, vrijwilligers en partnerorganisaties naar het KIT in Amsterdam. Dit maakt de Afrikadag het grootste publieksevenement over Afrika en internationale samenwerking in Nederland. 

Het Afrikaanse continent is booming! Landen in Afrika zijn volop in ontwikkeling en trekken wereldwijde economie, handel en technologische ontwikkelingen naar zich toe. De middenklasse is enorm aan het groeien en mensen hebben meer te besteden. Natuurlijk zijn er ook nog veel uitdagingen op het continent. Corruptie, leiders die naar macht hunkeren en klimaatveranderingen spelen nog regelmatig de boventoon. Maar al met al heeft het Afrikaanse continent vooral heel veel te bieden: 54 landen die economisch en cultureel vol spectaculaire verrassingen zitten. Tijdens de Afrikadag laten wij je deze kant van Afrika zien. We informeren je over de ontwikkelingen in de verschillende Afrikaanse landen. En bieden je een plek waar je in gesprek kunt gaan over wat er speelt op het continent – met sprekers uit verschillende Afrikaanse landen en workshops georganiseerd door een tal van diaspora- en maatschappelijke organisaties. 

Ook organiseren we al sinds 2012 een aansluitende afterparty "Afreak". Hier kan je de vele indrukken van de Afrikadag onder het genot van een heerlijke Afrikaanse maaltijd en grote muzikale talenten laten bezinken.

Op de hoogte blijven van onze publieksactiviteiten? Schrijf je in voor de FMS nieuwsbrief om niks te missen!

Laatste nieuws over Dialogue

Discussie over arbeidsmigratie - Verslag PvdA Congres

Op zaterdag 11 juni vond eindelijk het PvdA congres weer plaats! Dit jaar kon het enorme evenement weer fysiek doorgang vinden. De sfeer zat er dan ook goed in en de dag werd druk bezocht. Bijzonder was bovendien de stemming over verdere linkse samenwerking met GroenLinks, waar niet alleen onder PvdA-ers, maar ook landelijk veel aandacht voor was.

Meer nieuws over Dialogue

Publicaties over Dialogue

Climate justice: African perspectives & EU policies

Climate change is perhaps the biggest challenge we face in the world today. People everywhere are struggling with its devastating effects, and Africa is one of the hardest hit regions. And yet, the most important decisions regarding climate action are often made by those who do not feel the biggest impact of the climate crisis and who generally have better capabilities to deal with the problems at hand. Especially for African countries, this makes the road to a climate-just transition long and winding.

Migratie is van alle tijden, hoe gaan we ermee om?

Wij hebben een aantal uitgangspunten opgesteld waar een eerlijk migratiebeleid aan moet voldoen:
1) Asielzoekers hebben recht op een eerlijke procedure
2) Geen opvang van asielzoekers en migranten in kampen beheerd door landen met een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten
3) Introduceer meer vormen van legale en gereguleerde migratie
4) Stop met het simplificeren van Afrika
5) Maak werk van een eerlijke relatie ten aanzien van de landen in Afrika

Symposium “Bestaat een gerechtvaardigde oorlog?”

Op een diner ten huize van Hugo’s neef en Staatsraad Paul
Koppen, waarbij ook Willem Hendrik de Beaufort en Hugo Röling
aanzaten, werd het plan opgevat om, naar aanleiding van het
verschijnen van het boek, aan de afwijkende opinies van Bert
Röling en zijn invloed op de ontwikkelingen in het internationaal
recht aandacht te geven middels een symposium. Voor Paul
Koppen was het al snel duidelijk dat het zou moeten gaan over de
actualiteit van ‘Tokio’, de crimes against peace en de vorderingen
die er sindsdien gemaakt zijn op volken rechtelijk gebied. Maar
ook over de betekenisvolle rol die Bert Röling in ‘Tokio’ gespeeld
heeft en de boeiende verhalen daarover van Hugo Röling in zijn
boek.

Kort daarna werd Paul Koppen ernstig ziek en overleed hij op 7
juli 2015. Inmiddels had hij mij gevraagd het stokje over te nemen
om samen met de anderen het symposium verder vorm te geven.

In samenwerking met Willem Hendrik de Beaufort is een initiatiefgroep
gevormd bestaande uit Michiel Scheltema, Nico Schrijver,
Arjen Berkvens (Foundation Max van der Stoel), Hugo Röling en
mijzelf. Uiteindelijk heeft het symposium op 1 april 2016 plaatsgevonden
in de Gotische Zaal van de Raad van State.
Vooraanstaande sprekers uit kringen van het internationaal strafen
publiekrecht en rechters hebben een bijdrage geleverd met
inleidingen en inbreng in een paneldiscussie.1 In dit boekje treft
u een neerslag daarvan aan.

Mind the Gap: Bringing Progressive Movements and Parties together

Social democratic political parties in Europe are increasingly challenged
in their role as actors and engines of economic and societal change. Globalisation, the rise of populism and nationalism, the increasing influence of multinationals and financial markets on the decision-making process and political fragmentation have all contributed to an image of mainstream political parties as rigid, old and unable to effectively relate to or represent the voices and interests of citizens. The goal of this manual is to offer social democratic parties and party members tools to discuss different challenges within their parties and to (re)connect with social movements. The overall objective is to bridge the gap between citizens and political parties, so that social democratic parties can work with citizens to improve the world we live in.

We used the examples and input that was given by more than 300 participants from 14 countries in the series of seminars and trainings in 2016-2017.

This manual is a result of yet another successful multi-annual cooperation between Foundation for European Progressive Studies (FEPS), the progressive European think tank and the FMS. The author is Anne Graumans et al.

Nederland en de Wereld: Duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen

Op 23 juni presenteerde de FMS haar visie op internationale samenwerking. In de notitie “Nederland en de Wereld: duurzame inclusieve ontwikkeling biedt kansen voor iedereen” geven we antwoorden op de drie grootste uitdagingen van deze tijd, namelijk de groeiende ongelijkheid, de bedreiging van een leefbare toekomst op onze planeet door uitputting en klimaatverandering en het tekortschieten van onze internationale rechtsorde wat betreft het garanderen van vrede en veiligheid.

Deze notitie kwam tot stand met behulp van Paul Engel, Arjen Berkvens, Jolein Baidenmann, Peter Heintze en Wouter Kolk.

Meer publicaties