Think Tank

Met behulp van prikkelende discussiestukken dragen we bij aan de ideeënvorming en het publieke debat over internationale samenwerking in Nederland.

De FMS heeft in 2016 een eerste rapport gepubliceerd als activiteit van de FMS Denktank door een commissie bestaande uit: Paul Engel, Wouter Kolk, Peter Heintze, Jolein Baidenmann, Emma Hesselink en Arjen Berkvens. Deze studie heeft een bijdrage geleverd aan het PvdA verkiezingsprogramma voor 2017 en aan de discussie in de sector. De titel van de studie is: Nederland & de wereld: duurzame ontwikkeling biedt perspectief voor iedereen. In deze notitie geven we antwoord op de drie grootste uitdagingen van deze tijd: de groeiende ongelijkheid, waarbij grote groepen mensen buiten de boot (dreigen te) vallen; een leefbare toekomst op onze planeet die wordt bedreigd door uitputting en klimaatverandering; en het tekortschieten van onze internationale rechtsorde wat betreft het garanderen van vrede en veiligheid. We doen hiervoor een groot aantal aanbevelingen ter inspiratie van de verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van maart 2017.

fms nldewereld omsl

Klik hier voor onze publicaties.