Think Tank

Met behulp van prikkelende discussiestukken dragen we bij aan de ideeënvorming en het publieke debat over internationale samenwerking in Nederland.

Klik hier voor al onze publicaties.

 

Migration: African perspectives

Sinds de grote toename van (vooral) Syrische vluchtelingen naar Europa in de zomer van 2015 is migratie een van de kernonderwerpen in de Europese politiek. Irreguliere migranten uit Afrikaanse landen nemen vaak dezelfde routes als vluchtelingen om naar de Europese Unie te reizen. Hierdoor is irreguliere migratie verweven geraakt met de vluchtelingenkwestie. Dit resulteerde in 2015 in een politieke crisis. Sindsdien concentreert de EU zich op het aanpakken van de grondoorzaken van irreguliere migratie. Is deze aanpak effectief en voldoende, en zo niet, wat kan er gedaan worden om het Europese migratiebeleid te verbeteren? Daar richt deze studie zich op.

Nederland & de wereld: duurzame ontwikkeling biedt perspectief voor iedereen

De FMS heeft in 2016 een eerste rapport gepubliceerd als activiteit van de FMS Denktank door een commissie bestaande uit: Paul Engel, Wouter Kolk, Peter Heintze, Jolein Baidenmann, Emma Hesselink en Arjen Berkvens. Deze studie heeft een bijdrage geleverd aan het PvdA verkiezingsprogramma voor 2017 en aan de discussie in de sector. De titel van de studie is: Nederland & de wereld: duurzame ontwikkeling biedt perspectief voor iedereen. In deze notitie geven we antwoord op de drie grootste uitdagingen van deze tijd: de groeiende ongelijkheid, waarbij grote groepen mensen buiten de boot (dreigen te) vallen; een leefbare toekomst op onze planeet die wordt bedreigd door uitputting en klimaatverandering; en het tekortschieten van onze internationale rechtsorde wat betreft het garanderen van vrede en veiligheid. We doen hiervoor een groot aantal aanbevelingen ter inspiratie van de verkiezingsprogramma's voor de verkiezingen van maart 2017.

fms nldewereld omsl