Country Studies

De FMS voert geregeld impactstudies uit in ontwikkelingslanden, om aldaar te kijken naar de gevolgen van Europees beleid. Deze studies vormen waardevolle input voor ons verhaal richting politici en beleidsmakers in Nederland.

Zo ging de FMS in 2010 naar Ghana, om onderzoek te doen naar de impact van diverse EU-beleidsinstrumenten op Ghana, namelijk handel, migratie en illegale houtkap. 

Eind 2011 onderzocht de FMS de gevolgen van het EU grondstoffenbeleid op de Rwandese mijnbouwsector. 

In 2012 reisde de FMS naar Tanzania om de gevolgen van het EU Renewable Energy beleid voor Tanzania in kaart te brengen.

Begin 2015 deed de FMS onderzoek naar de effecten van het EU Mobiliteitspartnerschap op de ontwikkeling van Kaapverdië. 

 

migratie1.jpg