Publicaties

Climate justice: African perspectives & EU policies

Climate change is perhaps the biggest challenge we face in the world today. People everywhere are struggling with its devastating effects, and Africa is one of the hardest hit regions. And yet, the most important decisions regarding climate action are often made by those who do not feel the biggest impact of the climate crisis and who generally have better capabilities to deal with the problems at hand. Especially for African countries, this makes the road to a climate-just transition long and winding.

Deepening Democracy in the EU Neighbourhood

In the framework of our Deepening Democracy in EU Neighbourhood project, we organized training seminars in 9 countries over the course of 2018 and 2019: Tunisia, Morocco and Lebanon in the MENA region, Serbia, Montenegro and Bosnia Herzegovina in SEE region and Armenia, Belarus and Ukraine in Eastern Europe and Southern Caucasus. The trainings were tailor-made for each country, but in general focussed on the key topics of inclusive politics, youth participation and human rights. The present publication summarises the outcomes of those trainings, with contributions on those subject by our local partners in each country.

Migration: African perspectives

In the aftermath of the large increase of, mainly, Syrian refugees into Europe in the summer of 2015, migration became one of the key topics in European Union politics. Irregular migration became intertwined with the issue of refugees, and the EU started to focus on tackling the root causes of migration. This study focuses on these responses. Are they effective and sufficient, and if not, what can be done to improve EU migration policies? It is crucial to include African perspectives in this debate. African stakeholders know what is happening on the ground and what is necessary to implement effective policies or improve failing ones. This study contributes to the discussion with several progressive policy recommendations that do include these African perspectives. Only with fair policies can Europe be an equal partner to Africa.

What's Left? Trends and Dynamics in Europe's East

Much has happened in the Eastern Partnership countries in the past 5-10 years. An analysis of their democratic (and social democratic) development that we had made over the course of several visits in 2011 and 2012 has thus become outdated. We thus decided to revisit five Eastern Partnership countries to take a closer look at those development, and propose a much-needed re-evaluated approach to the region for the EU and European social democrats.

Twenty-five years of the European Forum for Democracy and Solidarity

This year’s celebration of 25 years of the European Forum for Democracy and Solidarity (EFDS) was the motive to produce a short history of the organization written by Jan Marinus Wiersma, former Vice President of the PES (1990-2004) and later of the S&D Group. The European Forum was founded by the Socialist International (SI) in 1993 at the instigation of its former president, Will Brandt. Its main task would be to help identify and further develop social democratic parties and movements (potential future members of the SI) in Central and Eastern Europe, the Western Balkans and the countries formerly belonging to the Soviet Union after the collapse of communism. In the publication the most relevant activities of Forum are described and the publication mostly deals with the regions mentioned above. The role of PES, S&D group, FEPS and political foundations are highlighted in different chapters.

Migratie is van alle tijden, hoe gaan we ermee om?

Wij hebben een aantal uitgangspunten opgesteld waar een eerlijk migratiebeleid aan moet voldoen:
1) Asielzoekers hebben recht op een eerlijke procedure
2) Geen opvang van asielzoekers en migranten in kampen beheerd door landen met een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten
3) Introduceer meer vormen van legale en gereguleerde migratie
4) Stop met het simplificeren van Afrika
5) Maak werk van een eerlijke relatie ten aanzien van de landen in Afrika

Symposium “Bestaat een gerechtvaardigde oorlog?”

Op een diner ten huize van Hugo’s neef en Staatsraad Paul
Koppen, waarbij ook Willem Hendrik de Beaufort en Hugo Röling
aanzaten, werd het plan opgevat om, naar aanleiding van het
verschijnen van het boek, aan de afwijkende opinies van Bert
Röling en zijn invloed op de ontwikkelingen in het internationaal
recht aandacht te geven middels een symposium. Voor Paul
Koppen was het al snel duidelijk dat het zou moeten gaan over de
actualiteit van ‘Tokio’, de crimes against peace en de vorderingen
die er sindsdien gemaakt zijn op volken rechtelijk gebied. Maar
ook over de betekenisvolle rol die Bert Röling in ‘Tokio’ gespeeld
heeft en de boeiende verhalen daarover van Hugo Röling in zijn
boek.

Kort daarna werd Paul Koppen ernstig ziek en overleed hij op 7
juli 2015. Inmiddels had hij mij gevraagd het stokje over te nemen
om samen met de anderen het symposium verder vorm te geven.

In samenwerking met Willem Hendrik de Beaufort is een initiatiefgroep
gevormd bestaande uit Michiel Scheltema, Nico Schrijver,
Arjen Berkvens (Foundation Max van der Stoel), Hugo Röling en
mijzelf. Uiteindelijk heeft het symposium op 1 april 2016 plaatsgevonden
in de Gotische Zaal van de Raad van State.
Vooraanstaande sprekers uit kringen van het internationaal strafen
publiekrecht en rechters hebben een bijdrage geleverd met
inleidingen en inbreng in een paneldiscussie.1 In dit boekje treft
u een neerslag daarvan aan.

Mapping the Western Balkans and State of Democracies in Transition

This publication gathered experts from Western Balkans and the EU aiming to: 1) analyse the transformation of the SEE region in recent years: Is there a setback when it comes to rule of law and fundamental rights? Has the prospect of EU membership led to sustainable progress? Which variables contribute to the fact that some countries perform better than others? 2) analyse the state of social democracy and of the social democratic parties: What is the state of social democracy in the region? What has been the role of social democratic parties in reforming and modernising their countries? How did these parties develop over the years (also with regard to internal party democracy and party fragmentation)? How do they function? Are they an engine for societal change and sustainable development? Are they a credible alternative to nationalist and populist forces? 3) analyse the role of external actors in the SEE region: What has been the role of the EU? Does it lack a comprehensive strategy towards the region with regard to democracy and the rule of law? What has been the role of European social democrats and political foundations?

Mind the Gap: Bringing Progressive Movements and Parties together

Social democratic political parties in Europe are increasingly challenged
in their role as actors and engines of economic and societal change. Globalisation, the rise of populism and nationalism, the increasing influence of multinationals and financial markets on the decision-making process and political fragmentation have all contributed to an image of mainstream political parties as rigid, old and unable to effectively relate to or represent the voices and interests of citizens. The goal of this manual is to offer social democratic parties and party members tools to discuss different challenges within their parties and to (re)connect with social movements. The overall objective is to bridge the gap between citizens and political parties, so that social democratic parties can work with citizens to improve the world we live in.

We used the examples and input that was given by more than 300 participants from 14 countries in the series of seminars and trainings in 2016-2017.

This manual is a result of yet another successful multi-annual cooperation between Foundation for European Progressive Studies (FEPS), the progressive European think tank and the FMS. The author is Anne Graumans et al.

Beyond Cotonou: European development cooperation after 2020. A perspective for CSOs

De ontwikkelingsrelatie tussen de EU en Afrika is grotendeels gebaseerd op het Cotonou-verdrag, dat in 2000 is afgesloten. In 2020 loopt dit verdrag af. Wat gaat er gebeuren na Cotonou? Waar liggen de kansen en hoe kan de Nederlandse ontwikkelingssector een bijdrage leveren aan een sterk nieuw verdrag? Dat staat centraal in de ‘Ready for Change’ publicatie ‘Beyond Cotonou: European development cooperation after 2020. A perspective for CSOs ’.

’Beyond Cotonou’, geschreven door Kaleidos Research in opdracht van 'Ready for Change', het maatschappelijk initiatief van Partos, FMS en Woord en Daad.